BLOZ i PHARMINDEX. Mocny duet do wystawiania e-recept


BLOZ i Pharmindex oferują razem dopełniające się funkcjonalności
BLOZ i Pharmindex oferują razem dopełniające się funkcjonalności

Profesjonaliści medyczni wystawiający recepty w systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED i KS-PPS, SERUM) mają bezpośredni dostęp do wiarygodnych i kompletnych informacji pochodzących z serwisu BLOZ oraz Bazy Wiedzy o Lekach Pharmindex.

Wypisywanie recepty to jedna z kluczowych czynności podczas wizyty pacjenta. Systemy informatyczne KAMSOFT współpracując z BLOZ oraz PHARMINDEX aktywnie wspierają ten proces. Lekarz może w szybki sposób, w trakcie wypisywania recepty uzyskać informacje o wybranych produktach leczniczych takie jak: dostępność produktu, warunki refundacyjne, dawkowanie, działania niepożądane, alerty bezpieczeństwa, a także sprawdzić zarejestrowaną jednostkę pojemności opakowania, dla recepty rocznej 365, której od marca 2024 r. wymaga Centrum e-Zdrowia[1].

Bezpieczeństwo pacjenta to priorytet

Profesjonalista medyczny błyskawicznie zweryfikuje czy lek, który planuje zaordynować jest bezpieczny dla konkretnego pacjenta. Takiej wiedzy dostarczają alerty bezpieczeństwa PHARMINDEX, czyli profil bezpieczeństwa leku przedstawiony w czytelnej, graficznej postaci. Dzięki czemu lekarz jest w stanie szybko ocenić, czy dany lek wpływa np. na sprawność psychomotoryczną pacjenta, czy jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, karmiących piersią lub osób w podeszłym wieku.

Baza Wiedzy o Lekach PHARMINDEX zawiera także szczegółowe informacje odnośnie dawkowania leku (w tym u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, w podeszłym wieku, u dzieci), jak również informacje o sposobie zażywania leku (np. z posiłkiem, bez posiłku, o danej porze dnia) czy okresie trwałości leku po otwarciu opakowania. Dzięki czemu lekarz ma dodatkowe wsparcie kiedy zaleca dawkowanie leku.

Wsparcie w wystawianiu recept 365

Wystawienie tzw. recepty rocznej (recepta 365) wymaga od 1 marca 2024 r. (obligatoryjnie od 1 lipca) przekazania do systemu P1 wraz z dokumentem recepty, dawkowania w nowym schemacie wprowadzonym przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). W związku z tym recepta roczna powinna zawierać informację o czasie trwania kuracji oraz jednostce dawkowania produktu ustalonej przez CeZ i zgodnej z jednostką pojemności przekazywaną przez Rejestr Produktów Leczniczych (RPL).

Dzięki znanej już od dawna funkcjonalności DAWKOMAT korzystającej z danych zawartych w serwisie BLOZ osoby wystawiające recepty w systemach medycznych KAMSOFT mogą tworzyć zapis dawkowania szybciej i w czytelnej formie, a dodatkowo także zgodnie z nowymi wymaganiami Centrum e-Zdrowia dla recept rocznych.  Z kolei, korzystając z Bazy Wiedzy o Lekach PHARMINDEX lekarz może zweryfikować wymaganą przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) jednostkę dawkowania danego produktu dla recept 365 – co może być przydatne w sytuacji, kiedy ta jednostka jest odmienna od stosowanej wcześniej, a czasem nawet myląca. Zalecamy szczególnie dokładną weryfikację dawkowania przed zarejestrowaniem e-Recepty w SIM.

Aktualna informacja dla lekarza czy lek jest dostępny w aptekach

W TurboBLOZ lekarz sprawdzi dostępność danego produktu w pobliskich aptekach, a w przypadku leków trudno dostępnych, system podpowie listę zamienników, nie tylko o analogicznym składzie, ale również o tej samej postaci, dawce oraz podobnej wielkości opakowania.

Systemy gabinetowe KAMSOFT efektywnie wspierają lekarzy podczas wystawiania recept

Systemy medyczne KAMSOFT efektywnie wspierają lekarzy podczas wystawianie e-recept. Są też ciągle rozwijane, nie tylko pod kątem funkcjonalności zgodnych z wymogami Ministerstwa Zdrowia, ale także w celu zapewnienia ergonomii i poprawy komfortu oraz szybkości pracy. Za pośrednictwem BLOZ oraz Bazy Wiedzy o Lekach PHARMINDEX, lekarz uzyska merytoryczne wsparcie przy ordynacji leków, skróci czas wypisywania e-recepty co pozwoli na poświęcenie pacjentowi więcej czasu podczas wizyty.

Funkcjonalność PHARMINDEX OPEN dostępna jest dla użytkowników systemów medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS, SERUM), którzy korzystają z TurboBLOZ i mają wykupione prawo do korzystania z Serwisu BLOZ-Odpłatności.

[1] Dla niektórych produktów jednostka może być myląca, ale jej podanie nie wynika z działań czy rekomendacji KAMSOFT oraz PHARMINDEX, ale ze stworzonego przez CeZ modelu ustrukturyzowanego dawkowania.