Jak systemy IT wspierają lekarzy w wystawianiu recept?


Podczas wystawiania e-recepty, lekarz może sprawdzić, czy są problemy z dostępnością leku
Podczas wystawiania e-recepty, lekarz może sprawdzić, czy są problemy z dostępnością leku

Statystyczny lekarz codziennie wystawia kilkadziesiąt e-recept, co sumuje się w kilkadziesiąt minut pracy. Dobre systemy gabinetowe pozwalają usprawnić ten element pracy m.in. pomagając szybko zapisać dawkowanie oraz weryfikując dostępność leków w pobliskich aptekach.

7 funkcji w systemach gabinetowych, które pomagają w wystawianiu e-recept:

  • Pełne informacje o lekach,
  • Weryfikacja dostępności leków,
  • Baza zamienników leków,
  • Alerty o wycofaniu leku z obrotu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
  • Produkty komplementarne w terapii,
  • Ostrzeżenia dotyczące stosowania leków,
  • Szybkie tworzenie zapisu dawkowania.

Czy lek jest dostępny w aptece? Aktualna informacja dla lekarza

Funkcje wspierające lekarzy w wystawianiu recept przedstawimy na bazie systemów gabinetowych KAMSOFT S.A. Pierwszą z nich jest TurboBLOZ, który na bieżąco sprawdza dostępność leków w ponad 10800 aptek i w czytelny sposób, za pomocą kolorowych wskaźników, informuje o jego dostępności.

Jak to działa? Wybierając dany lek na receptę, lekarz widzi na ekranie informację o szacunkowej podaży: zielony kolor oznacza, że produkt leczniczy jest powszechnie dostępny, żółty informuje o ograniczonej podaży, a czerwony o trudnościach z dostępnością. Funkcjonalność wyposażona jest także w wykresy obrazujące trendy w czasie, na podstawie których lekarz może oszacować ryzyko potencjalnych braków produktu.

Informacja o szacunkowej dostępności leków w pobliskich aptekach
Informacja o szacunkowej dostępności leków w pobliskich aptekach

Informacja o zamiennikach leków

Kiedy okaże się, że dany lek jest niedostępny, lekarz ma szybki dostęp do precyzyjnie dopasowanych zamienników bez konieczności „przeklikiwania” systemu czy szukania informacji w internecie. TurboBLOZ zaproponuje zamiennik, czyli produkt o takim samym składzie, dawce i postaci. Oczywiście to nie system ostatecznie decyduje o tym, jaki lek zostanie zaordynowany, ale lekarz w oparciu o swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie.

Bieżąca wiedza o statusie produktu leczniczego

Ostrzeżenia w TurboBLOZ informują lekarza o tym, czy dany produkt został wycofany z obrotu lub czy może nie być dostępny w przyszłości w aptekach. Dzięki tym informacjom lekarz ma wiedzę na temat statusu produktu i na jej podstawie może uporządkować swój podręczny receptariusz usuwając produkty już nieaktualne i wyrejestrowane.

ComboBLOZ podpowie produkty uzupełniające terapię

Dzięki poszerzeniu TurboBLOZ o funkcjonalność ComboBLOZ, lekarz może szczególnie zadbać o bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta. ComboBLOZ zaproponuje produkt uzupełniający terapię – taka sytuacja może dotyczyć m.in. antybiotyków z propozycją terapii uzupełniającej w postaci probiotyku. Wówczas, jeśli lekarz chce zaordynować równocześnie produkt podstawowy (wyszukiwany) i produkt uzupełniający, jednym kliknięciem w wiersz wyświetlający oba produkty jako Combo doda je na receptę.

Czytelne i kompletne informacje o lekach

Z poziomu okna e-Recepty lekarz ma dostęp do najważniejszych informacji dotyczących wybranego produktu w jednym miejscu. Nowa karta BLOZ to zbiór najważniejszych danych o produkcie takich jak: czytelna i kompletna tabela uprawnień z informacją o wskazaniach i dopłacie pacjenta oraz informacje o danych historycznych i zmianach dotyczących produktu w wybranej dacie.

Dawkomat ułatwia zapis dawkowania leków

DAWKOMAT to kolejne z rozwiązań KAMSOFT, które wspiera lekarza w procesie wystawiania recepty. Lekarze korzystający z tej funkcjonalności mogą tworzyć zapis dawkowania szybciej i czytelniej, bo część danych związanych z dawkowaniem uzupełnia się automatycznie informacjami pochodzącymi z bazy KS-BLOZ. Już niedługo Dawkomat umożliwi zapis cyklicznego dawkowania leku oraz schematów dawkowania uwzględniających przerwę w terapii.

Dawkomat wspiera komunikację pomiędzy lekarzem, farmaceutą i pacjentem

Co ważne, uzupełniony i czytelny zapis dawkowania leku trafia do pacjenta w aplikacji VisiMed, a także SMS-em zawierającym kod e-Recepty, informację o sposobie dawkowania i nazwami leków (powiadomienia OSOZ). Pacjent, który otrzyma takie powiadomienie o e-Recepcie będzie mógł sprawdzić interakcje oraz dostępność leku w serwisie KtoMaLek.pl.

Funkcja powiadomień OSOZ. Pacjent otrzymuje SMS-em informację o recepcie i dawkowaniu leku
Funkcja powiadomień OSOZ. Pacjent otrzymuje SMS-em informację o recepcie i dawkowaniu leku

Alerty bezpieczeństwa PHARMINDEX zwiększają bezpieczeństwo w zakresie ordynowanych leków

Lekarze pracujący na systemach medycznych KAMSOFT (KS-SOMED, KS-PPS i Mediporta) mają dostęp do dodatkowej wiedzy o leku podczas wystawiania recepty. Jest on dostępna w postaci tzw. alertów bezpieczeństwa. Dzięki temu, już na etapie wypisania e-Recepty lekarz otrzymuje informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków: przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, wpływu leków na sprawność psychomotoryczną i prowadzenie pojazdów, wpływu leków na ośrodkowy układ nerwowy oraz interakcji leków z alkoholem.

Systemy medyczne KAMSOFT efektywnie wspierają lekarzy podczas wystawianie e-Recepty Systemy gabinetowe KAMSOFT są ciągle rozwijane, nie tylko pod kątem funkcjonalności zgodnych z wymogami Ministerstwa Zdrowia, ale także w celu zapewnienia ergonomii i poprawy komfortu oraz szybkości pracy. Za pośrednictwem zaprezentowanych powyżej funkcjonalności lekarz uzyska merytoryczne wsparcie przy ordynacji leków, skróci czas wypisywania e-Recepty co pozwoli na  poświęcenie pacjentowi więcej czasu podczas wizyty.