[WYWIAD] Co planuje nowy Dyrektor Centrum e-Zdrowia?


Paweł Kikosicki - nowy Dyrektor Centrum e-Zdrowia
Paweł Kikosicki – nowy Dyrektor Centrum e-Zdrowia

Pierwszy wywiad z Pawłem Kikosickim, który 1 lutego br. objął stanowisko Dyrektora Centrum e-Zdrowia.

Jaką wizję dla Centrum e-Zdrowia ma Pan Dyrektor?

E-zdrowie to nie tylko innowacje same w sobie. One mają przynieść ułatwienia i komfort dla pacjentów, oraz korzyści i uproszczenia dla pozostałych interesariuszy systemu zdrowia, jak zmniejszenie czy nawet wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji. Z tej drogi nie da się już zawrócić.

Będziemy pracować nad nowymi rozwiązaniami, rozwijać istniejące, udoskonalać systemy, które już zdążyły się „zestarzeć”. W tych działaniach nie chcemy zapominać o najważniejszym, czyli współpracy i wymianie doświadczeń z różnymi instytucjami i środowiskami.

Zależy mi także na udostępnieniu nowych kanałów kontaktu dla interesariuszy systemu. Chciałbym, aby Internetowe Konto Pacjenta (IKP) stało się głównym serwisem transakcyjnym do zarządzania wszystkimi sprawami związanymi ze zdrowiem, a aplikacja mobilna mojeIKP, jako najszybszy kanał komunikacji i dotarcia z nowymi usługami, znalazła się na telefonach większości Polaków. Tworząc usługi nie możemy zapominać oczywiście o wykluczonych cyfrowo oraz o tym, aby zapewnić dostępność do usług wszystkim obywatelom.

Natomiast w zakresie innowacji kluczowe jest dla mnie zwiększenie roli technologii z obszaru AI. W planach mamy wykorzystanie narzędzi opartych na AI do budowy systemu wsparcia decyzji lekarskich. Wdrożenie ich pozwoli na lepszy dobór leków i terapii, zapobieganie chorobom, redukcję kosztów leczenia oraz efektywne planowanie i zarządzanie systemem ochrony zdrowia. W przyszłości umożliwi kształtowanie efektywnej polityki zdrowotnej państwa i skuteczne reagowanie na potrzeby pacjentów.

Które zadania będą priorytetowe w 2022 roku?

Przede wszystkim będziemy kontynuować już rozpoczęte projekty w zakresie e-zdrowia. Są to innowacyjne rozwiązania i często na zaawansowanym etapie realizacji, jak np. e-Krew, Poltransplant czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM), którą będziemy rozwijać o kolejne dokumenty. Jestem ogromnym orędownikiem projektu centralnej e-rejestracji. Myślę, że będzie to duża zmiana jakościowa i swoista rewolucja w systemie zdrowia. Moje doświadczenie wyniesione z Narodowego Funduszu Zdrowia pokazuje, że obecny system rejestracji do lekarzy specjalistów jest daleki od doskonałości, rodzi wiele frustracji oraz generuje skargi pacjentów.

Pilotaż e-rejestracji planujemy uruchomić w II kwartale br. Na początku będzie można zarejestrować się z poziomu Internetowego Konta Pacjenta do jednego specjalisty – kardiologa oraz na badania obrazowe – rezonans i tomograf komputerowy. Docelowo zakres tych świadczeń specjalistycznych będzie zwiększony, a pacjent, oprócz IKP, będzie mógł zapisać się na wizytę także przez aplikację mobilną mojeIKP. Przy wdrażaniu tego rozwiązania wykorzystujemy doświadczenia zdobyte podczas prac nad e-rejestracją na szczepienia, która była pierwszą na skalę ogólnopolską, elektroniczną rejestracją na świadczenia medyczne.

Cały czas realizujemy projekt Akademia CeZ, w ramach którego oferujemy bezpłatne szkolenia dla profesjonalistów medycznych, m.in. z EDM, ale także z wszystkich innych funkcjonalności, jakie dostarczamy na platformie gabinet.gov.pl, jak też na Internetowym Koncie Pacjenta.

Wyznaczyłem sobie także kilka głównych kierunków, które chciałbym rozwijać oprócz e-usług – zwiększeniem nadzoru nad wydajnością systemów oraz zadbanie o jeszcze lepszą edukację i komunikację z pacjentem.  

Co zmieni się w działaniu CeZ pod Pana sterami i jak wykorzysta Pan doświadczenie w pracy w NFZ?

Bardzo ważna jest dla mnie współpraca z innymi instytucjami – NFZ w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz z innymi organizacjami medtech czy komercyjnymi, ale również z Agencją Badań Medycznych, w zakresie rozwijania usług innowacyjnych.

Szczególnie istotny jest dialog z organizacjami pacjentów, które są skarbnicą wiedzy, pomysłów i doskonałym źródłem informacji o potrzebach i oczekiwaniach tej grupy odbiorców naszych usług. CeZ zawsze podkreśla, że to pacjent jest i powinien być w centrum ekosystemu e-zdrowia. Wszystkie systemy, aplikacje, bazy i udogodnienia służą głównemu celowi – zachowaniu zdrowia pacjentów.

Czytaj także: Jak Agencja Badań Medycznych planuje włączyć się do badań nad AI dla ochrony zdrowia >