Wystarczy zdjęcie smartfonem, aby zdiagnozować anemię


Smartfon może być narzędziem badań przesiewowych w kierunku anemii
Smartfon może być narzędziem badań przesiewowych w kierunku anemii

Naukowcy z Uniwersytetu College London i Uniwersytetu w Ghanie opracowali system, który pozwala wykryć wczesne objawy anemii u dzieci na podstawie zdjęć wykonanych smartfonem.

Badanie obejmuje zrobienie zdjęć obszarów ciała, które są najmniej pigmentowane: białka oka, dolnej powieki i wargi. Hemoglobina absorbuje światło w specyficzny sposób i to właśnie tę cechę aplikacja wykorzystuje do obliczenia stężenia cząsteczek białka w krwinkach czerwonych (kolorymetria). Technologia może być szczególnie przydatna w identyfikacji anemii u dzieci na obszarach, gdzie dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia jest utrudniony lub gdzie lekarze nie mają możliwości wykonania rutynowych badań krwi.

Anemia dotyka około dwóch miliardów osób na całym świecie. Niedokrwistość u dzieci może mieć znaczący wpływ na ich rozwój poznawczy i podatność na choroby, dlatego wczesne diagnozowanie jest tak ważne. Zwłaszcza, że chorobę można łatwo leczyć za pomocą suplementów diety z żelazem.

Dzięki nowym technologiom mobilnym nie trzeba już będzie wykonywać badań laboratoryjnych, aby wykryć niski poziom hemoglobiny. Badanie smartfonem jest ogólnie dostępne, bezpłatne, mogą je wykonać rodzice. W przeprowadzonym przez naukowców teście, metoda pozwoliła wykryć wszystkie przypadki ciężkiej anemii i referencyjne poziomy łagodnej anemii. Niedroga i niezawodna technika przesiewowego wykrywania anemii za pomocą smartfonu byłaby przełomem w profilaktyce i leczeniu tej choroby.


Badanie naukowe: W badaniu klinicznym przeprowadzonym w szpitalu Korle Bu Teaching (Ghana) wzięło udział 62 pacjentów poniżej 4 roku życia. Metoda oparta na zdjęciach wykonanych smartfonem pozwoliła rozróżnić anemię (wartości poniżej 11,0g/dL stężenia hemoglobiny) od zdrowego stężenia hemoglobiny (≥11,0g/dL) z czułością 92,9%.

Wniosek: Kolorymetria stosowana w smartfonie może być użytecznym narzędziem w badaniach przesiewowych w kierunku anemii.


Pełne wyniki badania przedstawiono w pracy naukowej Feasibility of smartphone colorimetry of the face as an anaemia screening tool for infants and young children in Ghana.

Czytaj także: E-zdrowie w Afryce. Tutaj SMS ratuje życie