Są pieniądze z NFZ na bezpieczeństwo danych w 2023 r.


Placówki medyczne mogą zyskać dotacje na poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego w 2023 roku
Placówki medyczne mogą zyskać dotacje na poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego w 2023 roku

Podmioty medyczne mogą otrzymać w 2023 roku do 900 000 zł na inwestycje w cyberbezpieczeństwo. 17 stycznia br. opublikowano zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Dotację z NFZ można otrzymać na dokończenie inwestycji rozpoczętych w 2022 roku jak i nowe, które będą realizowane w 2023 roku. O finansowanie mogą ubiegać się szpitale i placówki posiadające umowę z NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Finansowaniem na mogą zostać objęte:

  • zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;
  • zakup lub rozwój systemów Firewall;
  • zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;
  • zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Pobierz bezpłatny raport “Bezpieczeństwo danych i RODO w ochronie zdrowia”

Dotację można też przeznaczyć na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmujące:

  • kierownika podmiotu leczniczego oraz jego zastępców,
  • osoby zatrudnione u świadczeniodawcy, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej,
  • osoby związane z bezpieczeństwem IT.

Kwota przeznaczona na szkolenie nie może być wyższa niż 20% wartości umowy o finansowanie.

Warunkiem otrzymania przez świadczeniodawcę finansowania jest przeprowadzenie badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa (audytu), w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia.

Rozporządzenie Prezesa NFZ określa m.in. wysokość kwot dofinansowania, warunki akceptacji wniosku o dofinansowanie, wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa oraz wzory wniosków.

Kliknij tutaj, aby przejść do rozporządzenia w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.