Recepty roczne. Dopiero od 1 lipca i na nowych zasadach


Recepty roczne w nowym schemacie zaczną obowiązywać nie od 9 maja, ale od 1 lipca
Recepty roczne w nowym schemacie zaczną obowiązywać nie od 9 maja, ale od 1 lipca

Ministerstwo Zdrowia kolejny raz przesuwa termin wdrożenia tzw. recept rocznych. Pojawiło się też nowe rozporządzenie, które daje farmaceutom możliwość wprowadzenie korekty, gdy dawkowanie jest błędne.

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna skierowała do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept 365. Jest to odpowiedź na zastrzeżenia środowiska medycznego dotyczące nowego sposobu obliczania dawki leku na recepcie rocznej przez system P1.

Rozporządzenie przewiduje możliwość modyfikacji przez farmaceutę obliczonej przez P1 dawki (farmaceuci często zgłaszali błędy w obliczeniach). Będą oni mogli zwiększyć ilość wydawanych przez opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie oraz zmienić wydawaną ilość w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania a wskazaną ilość opakowań. Rozporządenie doprecyzowuje zasady adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Jak informuje MZ w wydanym komunikacie, nowe przepisy pociągają za sobą zmianę algorytmów w systemie P1 i tym samym konieczność aktualizacji systemów gabinetowych.

“Od dnia 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany dostosowania się do tych wymagań.”

W związku z nowym rozporządzeniem, termin okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept rocznych w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym) został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Nowy schemat recept rocznych będzie obowiązkowy od 1 lipca.