Raport NIL o danych medycznych. Ruszają konsultacje


NIL IN opublikował projekt raport nt. danych medycznych. Jego konsultacje potrwają do końca listopada.
NIL IN opublikował projekt raport nt. danych medycznych. Jego konsultacje potrwają do końca listopada.

Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej NIL IN publikuje projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny i pożądane zmiany”. Do końca listopada można zgłaszać uwagi i propozycje.

Po co powstał raport?

Celem ponad 100-stronicowego raportu jest uporządkowanie kwestii zarządzania danymi medycznymi, tak aby przyniosły one korzyść lekarzom, pacjentom, płatnikowi publicznemu i systemowi ochrony zdrowia.

Polska medycyna przechodzi z etapu budowana fundamentów cyfryzacji do wykorzystania danych gromadzonych w systemach IT cyfrowych. Jak to zrobić, aby dane były jeszcze łatwiej dostępne dla lekarzy w procesie opieki nad pacjentem i wykorzystać ich potencjał w celach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz innych celach rozwojowych? Do tego z zachowaniem takich zasad jak bezpieczeństwo danych, prywatność pacjentów i ich prawo do decydowania o tym, jak dane są wykorzystywane oraz ich etyczne podejście do danych.

Raport zbiega się w czasie w pracami nad rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie tzw. europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. EHDS (ang. European Health Data Space) ma uregulować obszar gromadzenia, udostępniania i wykorzystania danych medycznych do celów pierwotnych (przetwarzanie danych np. do celów diagnozy) i wtórnych (badania naukowe, prognozowanie dla zdrowia publicznego itd.).

Prawo nie nadąża za zmianami cyfrowymi w medycynie

Jak podkreśla dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy ds. danych medycznych NIL IN, raport stanowi analizę regulacji prawnych oraz praktyk ich stosowania. We wnętrzu znalazły się też rekomendacje dotyczące dalszych działań w obszarze danych medycznych.

Dokument ma być podstawą dyskusji na temat koniecznych zmian prawnych i systemowych, niezbędnych, aby zwiększać jakość i skuteczność pracy lekarzy w erze cyfrowej ochrony zdrowia. Debata na ten temat jest pilna także w związku z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. AI pozwala analizować duże zbiory danych do celów np. zdrowia publicznego, wspierać analizę informacji zgromadzonych w elektronicznej dokumentacji pacjenta, pomagać pacjentom lepiej dbać o zdrowie. Paliwem AI są właśnie dane.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Projekt raportu oraz formularz do proponowanych zmian znajdują się na stronie NIL IN pod adresem: https://nilin.org.pl/grupyrobocz/dane-medyczne/. Komentarze do raportu można przesyłać do 30 listopada br. na adres: kontakt@nilin.org.pl.

Czytaj także: Dlaczego mówi się, że dane to ropa naftowa w medycynie?