Poradnik WHO tłumaczy jak inwestować w e-zdrowie


Digital implementation investment guide - poradnik Światowej Organizacji Zdrowia
Digital implementation investment guide – poradnik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała przewodnik wdrażania cyfrowych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej (Digital implementation investment guide). Ma on pomóc administracji rządowej, lokalnym samorządom i organizacjom ochrony zdrowia krok po kroku zaplanować, przygotować kosztorys i uruchomić interwencje cyfrowe dopasowane do systemu zdrowia.

Zawartość poradnika

W bezpłatnym poradniku WHO, wdrażanie interwencji e-zdrowia zostało podzielone na przejrzyście opisane etapy. A to bardzo ułatwia przygotowanie projektu, identyfikację grup docelowych czy opracowanie wymagań funkcjonalnych.

Celem jest takie zaprojektowanie i wdrożenie interwencji, aby była ona zintegrowana z architekturą zdrowia cyfrowego kraju i którą można łatwo skalować. Szczególnie pomocne są gotowe szablony pomagające nawet w tak wymagających zadaniach jak opracowanie zapytań ofertowych lub ocena opłacalności inwestycji w zdrowie cyfrowe.

Pełna procedura wdrażania interwencji zdrowia cyfrowego: identyfikacja celów, ocena stanu obecnego, projektowanie inicjatyw, definiowanie funkcjonalności, harmonizacja z krajową infrastrukturą e-zdrowia, monitoring i ewaluacja, budżetowanie implementacji.
Pełna procedura wdrażania interwencji zdrowia cyfrowego: identyfikacja celów, ocena stanu obecnego, projektowanie inicjatyw, definiowanie funkcjonalności, harmonizacja z krajową infrastrukturą e-zdrowia, monitoring i ewaluacja, budżetowanie implementacji.

7 kroków w kierunku e-zdrowia

Krok 1. Identyfikacja programu zdrowotnego, dla którego projektowana jest interwencja w zakresie cyfryzacji oraz określenie jej wizji. W ramach tego etapu definiuje się użytkowników lub ich grupy, na których interwencja cyfrowa będzie miała największy wpływ.

Krok 2. Ocena stanu obecnego i gotowości do wdrożenia interwencji cyfrowej. Analiza aktualnego stanu programu zdrowotnego za pomocą diagramu przepływu pracy. Na tym etapie mapowane są procesy, wychwytywane wąskie gardła i określane wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej, na których cyfrowa interwencja mogłaby się skupić.

Krok 3. Projektowanie cyfrowych interwencji zdrowotnych. Użytkownicy realizują ćwiczenia, które pozwolą im wyobrazić sobie, jak może wyglądać program zdrowotny w przyszłości i jakie interwencje cyfrowe mogą pomóc w jego realizacji.

Krok 4. Definiowanie możliwości i funkcjonalności. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych, dzięki którym interwencja zrealizuje swój cel. Na tym etapie wykorzystywane są wywiady z różnymi grupami użytkowników zidentyfikowanymi w kroku 1. W efekcie powstaje lista interakcji pomiędzy rozwiązaniem cyfrowym a użytkownikami.

Krok 5. Integracja interwencji cyfrowej z całym ekosystemem e-zdrowia w ramach istniejącej architektury. Zadaniem jest odpowiedź na pytanie: jak wybrana interwencja współpracuje z innymi systemami, wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności i standardami w zakresie wymiany danych.

Krok 6. Monitorowanie i ewaluacja wdrożenia. Przewodnik zawiera listę kontrolną, aby upewnić się, że wdrożenie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów. Krok 7. Określenie kosztu wdrożenia, utrzymania i skalowania, analiza wszystkich czynników kosztotwórczych w poszczególnych fazach wdrożenia i określenie całkowitego kosztu wdrożenia. Gotowy arkusz zawiera sugerowane pozycje kosztów, które pomogą w opracowaniu budżetu.

Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatnie cały przewodnik WHO (PDF).

Przewodnik WHO po wdrażaniu interwencji e-zdrowia
Przewodnik WHO po wdrażaniu interwencji e-zdrowia

Czytaj także: Jak stosować w praktyce lean healthcare [PORADNIK]