Startupy medyczne w Polsce 2024. 60% stawia na AI


Raport Top Disruptors in Healthcare jest przeglądem polskich startupów medtech
Raport Top Disruptors in Healthcare jest przeglądem polskich startupów medtech

Polska Federacja Szpitali, Koalicja AI w Zdrowiu oraz wZdrowiu przedstawiły cząstkowe wyniki Raportu Top Disruptors in Healthcare 2024. Co już wiemy na podstawie odpowiedzi ponad 80 polskich startupów medycznych?

Sztuczna inteligencja zdominowała rozwiązania dla medycyny

Startupy medyczne w Polsce najczęściej zajmują się rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji – wynika z badania Top Distruptors in Healthcare 2024. Oto ranking obszarów działalności startupów w 2024 roku:

  • AI/machine learning – 60,2%,
  • wyroby medyczne – 44,1%,
  • telemedycyna – 40,9%,
  • dane medyczne – 38,7%,
  • samodzielne aplikacje IT – 35,5%.

W tym roku startupy udzielały także odpowiedzi na to, czy zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa rozwiązania stanowi dla nich wyzwanie. Większość, bo 54,8% odpowiedziała przecząco.

Niezmiennie dla większości badanych startupów medycznych w Polsce (54,8%) największym problemem w rozwoju ich rozwiązania jest znalezienie inwestora lub pozyskanie odpowiedniego finansowania. Dla co trzeciego startupu wyzwaniem jest nawiązanie współpracy ze stroną publiczną.

Prawie co drugi startup zakładają lekarze

Dominującym modelem płatności wśród startupów medycznych jest model subskrypcyjny (68,8%), który pozwala klientom na regularne opłaty za korzystanie z produktu lub usługi w zamian za stały dostęp i wsparcie. Podobnie popularnym modelem jest płatność jednorazowa (52,7%) za produkt lub usługę.

Znaczna większość startupów (75,3%) tworzą zespoły liczące do 15 osób pracujących w wymiarze większym niż pół etatu. Zdecydowana większość założyciele (77,4%) jest w wieku między 31 a 50 lat. Prawie połowa z badanych innowacyjnych firm została założona przez osoby z wykształceniem medycznym (45,2%).

Polskie startupy medtech wierzą w unikalność swoich rozwiązań

Większość startupów medycznych ma finansowanie na poziomie poniżej 200 tysięcy EUR (38,7%). Głównymi źródłami finansowania są środki własne / bootstrapping (59,1%) oraz prywatni inwestorzy (37,6%). Ponad 80% startupów poszukuje obecnie finansowania, w połowie przypadków w kwocie między 400 tysięcy do 2 mln euro (50%), niemniej 53,8% respondentów uważa, że jest coraz trudniej zdobyć finansowanie. Co więcej, dla prawie połowy startupów koszty utrzymania startupu zwiększyły się w ciągu ostatniego roku.

W tym roku autorzy Raportu zapytali startupy medyczne dlaczego warto w nie zainwestować. Oto najczęściej pojawiające się odpowiedzi:

  • rozwiązanie jest innowacyjne na skalę ogólnopolską bądź światową,
  • działają w niszach, które nie są jeszcze zaadresowane,
  • elastyczność i skalowalność ich produktów pozwalająca dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz szybko rosnącej liczby użytkowników,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy analiza danych.

Top Disruptors in Healthcare 2024

Zgłoszenia startupów medycznych do raportu trwają jeszcze do końca kwietnia pod adresem: https://forms.gle/ujuENyYAQYotwvHH6

Prezentacja pełnego Raportu Top Disruptors in Healthcare 2024 odbędzie się 11 czerwca 2024 r. podczas międzynarodowej konferencji AI & MEDTECH CEE. Rejestracja na wydarzenie: https://bit.ly/3Ur7QFq