NFZ sfinansuje nową usługę e-kardiologii w AOS


Nowa usługa w koszyku świadczeń gwarantowanych pozwoli lepiej zaopiekować się osobami z niewydolnością serca
Nowa usługa w koszyku świadczeń gwarantowanych pozwoli lepiej zaopiekować się osobami z niewydolnością serca

Od maja 2023 Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundować nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi.

Na stronach NFZ opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Nadzór telemetryczny dotyczy pacjentów z niewydolnością serca, u których wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję pozwalającą na zdalne przekazywanie danych. Resort zdrowia ma nadzieję, że telemonitoring pozwoli zmniejszyć śmiertelność pacjentów, liczbę hospitalizacji wynikających z opóźnionego rozpoznania komplikacji oraz zredukować liczbę wizyt specjalistycznych.

Nowa usługa nadzoru telemetrycznego nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi obejmuje trzy świadczenia:

  • wydanie wyrobu medycznego do telemetrycznego nadzoru nad pacjentem z implantowanym urządzeniem wszczepialnym (wartość punktowa produktu rozliczeniowego: 2514,48)
  • porada edukacyjna związana z włączeniem pacjenta do systemu nadzoru telemetrycznego (48,27)
  • prowadzenie telemetrycznego nadzoru nad pacjentem z implantowanym urządzeniem wszczepialnym przez 1 miesiąc (112,47).

W uzasadnieniu NFZ informuje, że szacowany skutek finansowy modyfikacji wprowadzanych zarządzeniem w 2023 r. wyniesie ok. 105,6 mln zł.

Wyliczenie pochodzi z oceny skutków regulacji zawartej w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i zostało oparte o dane z opracowania analitycznego AOTMiT “Wycena świadczenia obejmującego telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi“.

Zmiana wpisuje się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotne.

Czytaj także: Szczepienia ochronne wejdą do EDM? Jest nowy projekt