MZ testuje 6 nowych modeli procedur telemedycznych


Projekt "Zdrowie" finansowanego jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
Projekt “Zdrowie” finansowanego jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Postawały one w ramach nowego programu e-zdrowia Ministerstwa Zdrowia, który ma zmniejszyć nierówności w dostępie do opieki medycznej oraz podnieść standardy świadczeń zdrowotnych.

Nowe procedury telemedyczne

Chodzi o Program „Zdrowie”, w którym zaplanowano projekt “Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia“. Umowa na została podpisana we wrześniu 2019 roku a finansowanie odbywa się w ramach III edycji Funduszy Norweskich. partnerem projektu jest Norweskie Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø (Norwegia).

W ramach Programu, polscy i norwescy eksperci opracowali modele procedur telemedycznych w 6 obszarach:

  • kardiologii,
  • geriatrii,
  • psychiatrii,
  • położnictwa,
  • diabetologii,
  • chorób przewlekłych.

Są one obecnie testowane w ramach projektów pilotażowych w wybranych placówkach w całym kraju.

Projekt zakłada też edukację społeczeństwa na temat korzyści wynikających z telemedycyny i e-zdrowia oraz szkolenia dla personelu medycznego.

Dlaczego telemedycyna?

Dzięki rozwiązaniom telemedycyny i e-zdrowia można świadczyć zdalną opiekę medyczną, porady telefoniczne i wideo-konsultacje ze specjalistami oraz monitorować zdrowia pacjentów bez konieczności osobistej wizyty w placówce medycznej. Pacjenci zyskują możliwość szybszego i łatwiejszego skonsultowania swoich problemów zdrowotnych z lekarzem, otrzymania szybkiej diagnozy czy wykonania niektórych badań na odległość. To duże ułatwienie np. dla osób mieszkających w odległych miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony, albo dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i seniorów.

Będące partnerem Programu Norwegia jest pionierem w dziedzinie e-zdrowia. Telemedycyna jest tam wdrażana już od lat 70., a norweski rząd przeznacza znaczne fundusze na wsparcie wdrażania i rozwoju programów telemedycznych. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki geograficznej – w wielu obszarach Norwegii dostęp do usług opieki zdrowotnej jest ograniczony ze względu na niską gęstość zaludnienia. Ale w inwestycjach w e-zdrowie bierze się także pod uwagę inne wyzwania jak szybko starzejące się społeczeństwa, rosnące koszty opieki zdrowotnej i wzrost występowania chorób przewlekłych.

Usługi telemedyczne są świadczone za pośrednictwem krajowej sieci telemedycznej, która łączy największe szpitale, kliniki i innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej.

Źródło: Zdrowie.gov.pl.

Czytaj także: Analiza 2,3 mln wizyt potwierdza, że telemedycyna jest bezpieczna