Koniec papierowych skierowań do sanatorium. Czy wszyscy zdążą?


Mija okres przejściowy na wystawianie skierowań do sanatorium w formie elektronicznej

Od 1 lipca skierowania na leczenie uzdrowiskowe mogą być wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Mimo, że dobiega końca okres przejściowy, w którym dopuszczona była też forma papierowa, systemy gabinetowe nie są jeszcze gotowe. Powodem są opóźnienia ze strony Centrum e-Zdrowia w opracowaniu środowiska integracyjnego.

Z systemu informatycznego na P1 i do NFZ

Przypomnijmy, że w styczniu 2021 r. weszły już w życie e-skierowania do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg lub badanie, a w listopadzie 2021 r. – również na rehabilitację.

Po wygenerowaniu dokumentu, jest on przesyłany na platformę P1, a następnie automatycznie przekazywany do NFZ. Z uzyskanych przez nas informacji wynika jednak, że ze względu na duże opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji integracyjnej przez Centrum e-Zdrowia, trwają jeszcze prace nad dostosowaniem systemów gabinetowych do wystawiania e-skierowania. – Robimy co w naszej mocy, aby zdążyć do końca czerwca – powiedział przedstawiciel KAMSOFT S.A.

Obowiązek wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe regulują dwa akty prawne:

– E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Pacjent nie musi więc pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału. Dzięki automatycznemu zapisowi załatwienie formalności staje się szybsze i bardziej efektywne – mówi Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Procedura w NFZ

Po zarejestrowaniu w systemie, skierowanie jest rozpatrywane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudnionego w NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie. Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. W przypadku niekompletnego skierowania, lekarz poprosi o jego uzupełnienie.

Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą. Na IKP pacjent zobaczy m.in.: orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie do sanatorium, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres.

Papierowe skierowania – wyjątki

Rozporządzenie MZ z dnia 16 lutego 2023 r. dopuszcza dwie sytuacje, kiedy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można jeszcze wystawić w formie papierowej:

  • w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (np. brak dostępu do Internetu)
  • gdy dotyczy ono świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Czytaj także: Kiedy oprogramowanie jest wyrobem medycznym?