Jakie są założenia Francuskiej Prezydencji w Radzie UE?


Emmanuel Macron podczas inauguracji Francuskiej Prezydencji w Radzie UE
Emmanuel Macron podczas inauguracji Francuskiej Prezydencji w Radzie UE

Francja pod sterami Emmanuela Macrona chce Europy suwerennej, zielonej, cyfrowej i zdrowej. Wśród planów znalazło się m.in. wzmocnienie Unii Zdrowia oraz przyspieszenie digitalizacji.

Wzmocnienie autonomii cyfrowej

Podczas konferencji zorganizowanej w Parlamencie Europejskim, francuski Minister Zdrowia i Solidarności Olivier Véran skupił się na propozycjach dotyczących zdrowia cyfrowego, walce z rakiem, sprawiedliwej dystrybucji szczepionek i wzmocnieniu Unii Zdrowia.

Aby zacieśnić współpracę między 27 państwami członkowskimi i lepiej reagować na problemy związane ze zdrowiem publicznym, Véran zapowiedział stworzenie znaku „szpitala europejskiego”. Na zasadzie dobrowolności, znak ten umożliwiłby placówkom służby zdrowia znajdującym się w Europie stworzenie sieci stawiającej w centrum m.in. lepszy transfer wiedzy naukowej i doświadczeń.

Olivier Véran chce też wzmocnić autonomię europejską, zwłaszcza w zakresie produkcji leków, przypominając, że UE jest w 95% zależna od Indii, Pakistanu i Chin, jeśli chodzi o surowce do produkcji leków. Innym ważnym priorytetem będzie walka z rakiem.

Do czerwca 2022 roku zostaną przedłożone inne propozycje dotyczące zdrowia cyfrowego, w szczególności dalsze założenia dla Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowotnych. Podczas konferencji padały ogólnikowe sformułowania dotyczące Unii Zdrowia – koncepcji, według której krajowe systemy ochrony zdrowia miałyby jeszcze mocniej ze sobą współpracować. A że jest to konieczne, przekonaliśmy się podczas pandemii.

Duże zmiany w digitalizacji

O ile ochrona zdrowia nie jest punktem ciężkości prezydencji francuskiej, to w kwestii digitalizacji plany są bardzo ambitne. Wśród nich można wyodrębnić 8 filarów:

  • Stworzenie ekosystemu europejskiej wymiany danych, wspieranie europejskich przestrzeni danych i likwidacja ograniczeń w międzynarodowym przepływie danych, takich jak przymusowa lokalizacja danych.
  • Promowanie innowacji za pomocą nowego zbioru przepisów dotyczących cyfryzacji, aby uczestnicy rynku mogli się kierować jasnymi przepisami.
  • Stworzenie warunków dla rozwoju innowacji w dziedzinie zdrowia opartych na zaufaniu poprzez wspieranie inicjatyw w zakresie e-zdrowia i wdrożenie w życie Europejskich Przestrzeni Danych Zdrowotnych.
  • Utrzymanie tempa cyfryzacji m.in. poprzez stymulowanie inwestycji w międzynarodowe projekty.
  • Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w tradycyjnych sektorach.
  • Zapewnienie dostaw półprzewodników na potrzeby transformacji cyfrowej poprzez przyjęcie unijnego aktu prawnego w sprawie chipów w oparciu o potrzeby przemysłu i w ścisłym porozumieniu z partnerami międzynarodowymi.
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa Europy w erze cyfrowej poprzez ukończenie prac nad nowymi ramami bezpieczeństwa sieci i informacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, o jasno określonym, zharmonizowanym zakresie i wymogach, oraz wzmocnienie koordynacji między UE a NATO w zakresie inwestycji w technologie wschodzące.

Według DIGITALEUROPE, Europa ma duży potencjał w zakresie danych, ale pozostaje on niewykorzystany. W 2020 r. gospodarka oparta na danych stanowiła zaledwie 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) UE. Europa musi zwiększyć ten wskaźnik do 6 proc. PKB do 2025 r.

Nowa ustawa o danych, która ma zostać przedstawiona przez Komisję Europejską na początku 2022 r., a opierająca się na niedawno osiągniętym porozumieniu w sprawie zarządzania danymi, będzie odgrywać kluczową rolę w tworzeniu solidnych ram zarządzania, przyspieszając wymianę danych i ich wykorzystanie w ramach Europejskich Przestrzeni Danych. Celem jest łatwiejsze udostępnianie danych publicznych na potrzeby badań i innowacji, ochrona istniejących inicjatyw przemysłowych w zakresie udostępniania danych oraz harmonizacja przepisów w całej Europie. Dla przypomnienia, Francja sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE do końca czerwca 2022 r.

Więcej informacji na temat Europejskich Przestrzeni Danych Zdrowotnych>