E-receptę transgraniczną zrealizujesz w jednym państwie


Polska przystąpiła do projektu e-recept elektronicznych w UE w 2022 roku
Polska przystąpiła do projektu e-recept elektronicznych w UE w 2022 roku

Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce elektroniczną receptę transgraniczną mogą zrealizować Estończycy i Chorwaci. Z kolei e-recepta wystawiona w Polsce jest honorowana tylko w Chorwacji.

Tak wynika z komunikatu MZ z 28 października 2022 w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Jeszcze na początku tego roku w komunikacie na rządowym portalu e-zdrowia można było się dowiedzieć, że polską e-receptę elektroniczną realizują 4 państwa: Estonia, Chorwacja, Portugalia i Finlandia. Jednak z nowego obwieszczenia dowiemy się, że to tylko Estonia i Chorwacja.

Co istotne, Wielka Brytania nie realizuje recept transgranicznych w postaci papierowej i elektronicznej.

Wykaz państw członkowskich UE i EFTA nierealizujących recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA.

 1. Austria.
 2. Belgia.
 3. Bułgaria.
 4. Chorwacja – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii, Estonii, Portugalii, Hiszpanii i Polsce.
 5. Cypr.
 6. Czechy.
 7. Dania.
 8. Estonia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii, Chorwacji, Portugalii.
 9. Finlandia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Estonii, Chorwacji, Portugalii.
 10. Francja.
 11. Grecja.
 12. Hiszpania – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Chorwacji i Portugalii.
 13. Holandia.
 14. Irlandia.
 15. Litwa.
 16. Luksemburg.
 17. Łotwa.
 18. Malta.
 19. Niemcy.
 20. Polska – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Estonii i Portugalii.
 21. Portugalia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii, Chorwacji, Estonii i Hiszpanii.
 22. Rumunia.
 23. Słowacja.
 24. Słowenia.
 25. Szwecja.
 26. Węgry.
 27. Włochy.
 28. Islandia.
 29. Lichtenstein.
 30. Norwegia.
 31. Szwajcaria.

MZ opublikowało też zestawienie danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej.

 • ESTONIA – dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta oraz zawierający niezbędne atrybuty: Identyfikator krajowy pacjenta (National Person’s Identifier);
 • PORTUGALIA – dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta oraz zawierający niezbędne atrybuty: Numer karty zdrowotnej (Health Card Number – Patient’s Identifier) oraz dodatkowo wymagane dane identyfikujące receptę: identyfikator recepty, kod dostępowy (PIN).

Czytaj także: Porównanie poziomu e-zdrowia w 27 państwach Europy