Co dalej z certyfikacją aplikacji? MZ zapowiada zmiany


Portel Aplikacji Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia
Portel Aplikacji Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia

Po roku od ogłoszenia programu certyfikacji mobilnych aplikacji zdrowotnych, jedynie jedna aplikacja zakwalifikowała się Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ). Dlaczego tak mało? Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że wielu wnioskodawców nie kończy procedury zgłoszenia, wiele aplikacji jest odrzucanych. Zapowiada też granty dla uczelni na tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje certyfikowane przez MZ

Z końcem marca 2023 roku, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że będzie certyfikowało aplikacje zdrowotne dla pacjentów. Te najlepsze mają trafiać do tzw. Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ), pomagając pacjencom w wyborze zaufanych i sprawdzonych rozwiązań e-zdrowia. Korzystają też lekarze, bo PAZ daje gwarancję, że aplikacja może być bezpiecznie stosowana do monitorowania zdrowia pacjenta albo jako narzędzie pomagające zadbać o zdrowie. Z kolei dla polskich innowatorów, uzyskanie znaku “Aplikacja Certyfikowana MZ” ma być gwarancją najwyższej jakości, pomagając w upowszechnianiu rozwiązania.

Twórcy aplikacji zdrowotnych mogą zgłaszać swoje aplikacje za pośrednictwem formularza na stronie MZ. Dopiero po 9 miesiącach od ogłoszenia programu, dokładnie 19 grudnia, do PAZ trafiła pierwsza aplikacja polskiego startupu Symptomate. Dlaczego tak mało? O to zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia.

MZ: nie wszystkie wnioski są kompletne, wiele z nich jest odrzucanych

“Proces w ramach PAZ dotyczy aplikacji, które zostaną zgłoszone przez ich właścicieli do oceny. Aplikacje zgłoszone do oceny są weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i pod kątem bezpieczeństwa informacji. Ponadto aplikacja znajdująca się w PAZ musi być bezpłatna dla wszystkich użytkowników i spełnić inne wskazane warunki. Kryteria wejścia oraz oceny są restrykcyjnie przestrzegane, aby certyfikacja mogła być świadectwem najwyższej jakości i skuteczności produktu” – tłumaczy Departament Innowacji MZ.

Na pytanie o czas trwania oceny, MZ wskazuje, że wszystkie wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Chociaż Regulamin określa liczbę dni roboczych przewidzianych na poszczególne etapy oceny, łączna długość procesu może się różnić w każdym przypadku, gdyż proces zakłada ewentualność zgłaszania uwag i nanoszenia poprawek.

Według MZ, fakt, że do tej pory jedna aplikacja uzyskała certyfikat, nie oznacza, że procedura nie cieszy się zainteresowaniem ze strony twórców aplikacji. “W systemie odnotowano założenie kilkudziesięciu formularzy zgłoszeniowych, jednak tylko nieliczne zostały ostatecznie przesłane do oceny. Wśród przesłanych wniosków miały miejsce sytuacje ich odrzucenia na różnych etapach oceny i jeden przypadek przyznania certyfikatu.”

Listę certyfikowanych aplikacji można znaleźć na stronie MZ
Listę certyfikowanych aplikacji można znaleźć na stronie MZ

Ocena PAZ po 1,5 roku, planowane granty dla uczelni

Z uzyskanych informacji wynika, że MZ obecnie nie planuje zmian w założeniach programu certyfikacji aplikacji i działania PAZ, ale jednocześnie zapowiada jego ewaluację. Przewiduje ją Regulamin: “18 miesięcy po umieszczeniu pierwszej certyfikowanej aplikacji w PAZ odbędzie się ewaluacja pilotażu. Pod uwagę zostaną wzięte wyniki dostępnych w PAZ aplikacji, statystyki, opinie ekspertów, właścicieli aplikacji, użytkowników, osób biorących udział w procesie i obsłudze certyfikacji.”

Ministerstwo Zdrowia złożyło także wniosek o dofinansowanie projektu „Portfel Aplikacji Zdrowotnych” w ramach naboru ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W ramach projektu planowane jest udzielanie grantów państwowym uczelniom medycznym – także współpracującym z partnerami biznesowymi i naukowymi – na stworzenie aplikacji zdrowotnych. W przypadku przyznania dofinansowania, MZ udostępni na określonych zasadach możliwość aplikowania o środki na tworzenie aplikacji odpowiadających warunkom PAZ.

Czytaj także: Symptomate. Jak działa pierwsza aplikacja certyfikowana przez MZ?