Centrum e-Zdrowia otrzyma 258 mln zł z UE. Na co je wyda?


CeZ otrzymało dofinansowanie unijne na rozwój e-zdrowia w Polsce
CeZ otrzymało dofinansowanie unijne na rozwój e-zdrowia w Polsce

CeZ otrzymało wsparcie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FECR) 2021-2027. Zostaną przeznaczone na realizację projektów CeZ w latach 2024-2026.

W ramach 3 zaakceptowanych projektów, Centrum e-Zdrowia otrzyma dotację na rozwój:

 • Platformy P1;
 • Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR 2.0);
 • Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL 2.0);

CeZ planuje prace nad następującymi funkcjonalnościami.

System P1:

 • elektroniczna obsługa e-karty ciąży,
 • e-karta zdrowia dziecka,
 • e-zlecenia na badania laboratoryjne,
 • udoskonalanie narzędzi wspierających profilaktykę zdrowotną,
 • udoskonalanie narzędzi wspierających proces leczenia chorób rzadkich, w tym hemofilii.
 • działania wpierające opiekę koordynowaną w onkologii.

SOLR 2.0:

 • usprawnienie procesu składania wniosków o wpis na listę leków refundowanych i ustalenia ceny zbytu leków,
 • usprawnienie opiniowania wniosków przez Komisję Negocjacyjna oraz Komisję Ekonomiczną,
 • wsparcie procesu tworzenia listy leków refundacyjnych (obliczanie limitów, dopłat pacjentów do produktów leczniczych, tworzenie listy do publikacji wraz z pomocniczymi zestawieniami zmian),
 • zapewnienie prowadzenia elektronicznej dokumentacji, w tym gromadzenie, udostępnianie i doręczanie dokumentów.

RPWDL 2.0:

 • usprawnienie procesów biznesowych realizowanych przez System RPWDL,
 • wdrożenie e-usług typu A2A, A2B na wysokim poziomie dojrzałości,
 • udostępnianie szczegółowych informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w zakresie objętym rejestrem
 • umożliwienie wykorzystania danych z Systemu RPWDL przez inne systemy poprzez udostępnienie API.

FERC 2021-2027 jest kontynuacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, a jego łączny budżet wynosi 2 mld euro. Środki dla CeZ wpisują się w Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe – wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych (budżet 478 mln EUR). Celem wsparcia jest tworzenie i rozwój zaawansowanych e-usług publicznych pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, w tym budowa i modernizacja systemów informatycznych, np. rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej i wymiany danych między podmiotami leczniczymi, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia.