Aplikacja mobilna: asystent pacjenta w placówce medycznej


Ścieżkę pacjenta w systemie zdrowia można koordynować z pomocą rozwiązań e-zdrowia
Ścieżkę pacjenta w systemie zdrowia można koordynować z pomocą rozwiązań e-zdrowia

W jaki sposób placówka medyczna może pomóc pacjentom w korzystaniu z oferowanych usług zdrowotnych, zdobyć ich lojalność i jednocześnie automatyzować niektóre procesy organizacyjne? Wdrażając jedną aplikację mobilną.


W skrócie:

 • Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że tylko 4,5% polskich placówek medycznych korzysta z rozwiązań m-zdrowia (aplikacji mobilnych).
 • Wśród przeszkód ich wprowadzenia są m.in. koszty, brak czasu i kompetencji cyfrowych.
 • Na rynku są aplikacje mobilne wspierające pacjentów od momentu umówienia wizyty, przez realizację e-recepty do kontroli stanu zdrowia.
 • Taka koordynacja m.in. ułatwia administrowanie wizytami i poprawia komunikacją z pacjentami.
 • Jak to działa, pokazujemy na przykładzie aplikacji VisiMed.
 • Placówka medyczna może ją spersonalizować, oferując pod własnym logo unikalne funkcje dla pacjenta jak m.in. realizacja telekonsultacji czy zamawianie leków w aptekach.

Jedna spójna ścieżka od szukania pomocy po leczenie

Po okresie wdrażania pojedynczych usług e-zdrowia, wyzwaniem jest ich spięcie w spójny ciąg. Tak, aby pacjent otrzymał cyfrowe wsparcie na każdym etapie ścieżki profilaktyki i leczenia.

Z perspektywy pacjenta – najlepiej za pomocą aplikacji mobilnej. I to takiej, która jest zintegrowana z systemem informatycznym placówki medycznej, co z jednej strony pozwoli zbudować zaufany kanał komunikacji z pacjentem, a z drugiej – usprawnić procesy organizacji wizyt i zarządzać ścieżką pacjenta.

Jak to zrobić w praktyce, omówimy na przykładzie aplikacji VisiMed (KAMSOFT S.A.), zintegrowanej z systemami gabinetowymi firmy. Jest ona bezpłatna i można ją w prosty sposób spersonalizować pod placówkę medyczną wybierając własne logo czy kolorystykę.

Aby zapewnić pełną koordynację ścieżki pacjenta, aplikacja pozwala pacjentowi poruszać się po usługach oferowanych także przez inne placówki. Ta otwartość jest ważna – dzięki niej, pacjent nie jest ograniczony silosowym rozwiązaniem, ale może umówić się też np. do specjalisty obsługującego poza podmiotem oferującym aplikację.

Jednak placówka, która zaoferowała pacjentowi aplikację, nadal posiada najwyższy priorytet. Przykładowo, podczas wyszukiwania wolnych terminów (lekarze z placówki będą na samej górze listy). W ten sposób otwartość aplikacji idzie w parze z realizacją celów podmiotu medycznego.

Sama aplikacja została tak zbudowana, aby płynnie prowadzić pacjenta po ścieżce opieki, także tej wyznaczonej przez koordynatora. Z jej pomocą można m.in. sprawdzać terminy wizyt, wprowadzić objawy, szybciej zarejestrować się w placówce medycznej, otrzymać i zrealizować e-receptę, wyszukać aptekę, gdzie można wykupić lek oraz wprowadzać wyniki pomiarów parametrów zdrowia i objawy, aby lepiej zarządzać zdrowiem.

POBIERZ INFOGRAFIKĘ w wysokiej rozdzielczości (z raportu Opieka Koordynowana)

Etapy ścieżki pacjenta z aplikacją VisiMed
Etapy ścieżki pacjenta z aplikacją VisiMed

Co jeszcze zyskują placówki medyczne dzięki aplikacji?

 • Przejrzyste zarządzanie terminami wizyt. Pacjent może łatwo umówić i odwołać wizytę, co pomaga zredukować liczbę niezrealizowanych terminów. Koordynator widzi np. odwołane wizyty i może odpowiednio reagować.
 • Płynna integracja telekonsultacji z usługami stacjonarnymi. Pacjent może w bezpieczny sposób korzystać z telekonsultacji np. z dietetykiem w ramach OK (forma zdalna jest dopuszczona prawnie).
 • Poprawa stopnia przestrzegania zaleceń lekarza. Aplikacja przypomina m.in. o konieczności zażycia leku, co dodatkowo pomaga w osiąganiu lepszych wyników leczenia pacjentów chorych przewlekle.
 • Wzmocnienie lojalności pacjenta i jego zaangażowania. Pacjent może notować informacje o objawach czy wynikach parametrów zdrowia i przekazać je lekarzowi podczas kolejnej wizyty kompleksowej. Z pomocą aplikacji może też pozostać w kontakcie z koordynatorem.
 • Kontrola lekoterapii. Aplikacja zawiera dodatkowo praktyczny terminarz dawkowania.
Aplikacja mobilna VisiMed

Zintegrowane systemy IT ułatwiają opiekę

Połączone ze sobą usługi zdrowotne – tak jak w przypadku opieki koordynowanej – będą stopniowo zastępowały poszatkowane etapy opieki zdrowotnej.

Koordynator OK ma być przewodnikiem i doradcą pacjenta. Jednak również ważne jest to, aby pacjent miał narzędzia do zarządzania w jednym miejscu swoim zdrowiem. Aplikacje mobilne są dziś szeroko stosowane m.in. do rezerwacji wakacji czy kupna biletu na pociąg. Teraz pomagają też świadczyć opiekę, pozostawać w kontakcie z pacjentem, wspierać go po zakończeniu wizyty.

Za koordynacją usług opartą na rozwiązaniach mobilnych idą jeszcze dodatkowe korzyści dla placówek zdrowia:

 • Sprostanie rosnącej konkurencji. Liderzy rynku zdrowia wdrażają cyfrowe technologie zdrowotne, rozwijając wielokanałową, cyfrowo-analogową opiekę i budując unikalne doświadczenia pacjenta. To także kwestia wzmacniania lojalności pacjentów, ważnej z punktu widzenia wyników leczenia.
 • Mocne, zaufane marki w ochronie zdrowia to marki cyfrowe. Stosowanie rozwiązań e-zdrowia wzmacnia wizerunek nowoczesnej placówki, który z kolei wpływa na zaufanie pacjentów i znacznie ułatwia współpracę z kontrahentami.
 • Aktywne wykorzystanie nowych możliwości rynkowych. Przykładem jest opieka koordynowana wymagająca wdrożenia rozwiązań ułatwiających zarządzanie ścieżką pacjenta.
 • Zmniejszenie kosztów administracyjnych. Rozwiązania zdrowia cyfrowego mogą pomóc zmniejszyć obciążenia administracyjne, dzięki optymalizacji nieefektywnych procesów.
 • Budowanie fundamentów pod nowe modele opieki zdrowotnej. Rynek zdrowia będzie powoli odchodził od modelu nastawionego na ilość w kierunku jakości. Dobrze przeprowadzona digitalizacja, w tym ucyfrowienie komunikacji z pacjentem, ułatwia dopasowanie się do nowych modeli opieki.

Inwestycja w jakość obsługi pacjenta

Brak dodatkowych środków finansowych na wdrożenie nowoczesnych technologii, brak umiejętności cyfrowych, braki kadrowe i chroniczny brak czasu na wdrażanie nowości – nawet najbardziej otwarci na nowości świadczeniodawcy trafiają na bariery w adaptacji nowych technologii.

Dlatego o sukcesie decyduje prostota rozwiązania. Omówiona aplikacja mobilna VisiMed oferuje cały pakiet nowych usług pacjentowi, a placówkom – szybkie uruchomienie nowego kanału opieki nad pacjentami. Koordynacja ścieżki pacjenta z aplikacją mobilną jest jeszcze łatwiejsza.

Czytaj także: Ścieżka pacjenta w opiece koordynowanej [INFOGRAFIKA]