6 najważniejszych wydarzeń w polskim e-zdrowiu w lipcu


Mimo wakacji, w e-zdrowiu dużo się dzieje
Mimo wakacji, w e-zdrowiu dużo się dzieje

Burza w sprawie receptomatów, cyberbezpieczeństwo, refundacja dla nowych zabiegów robotyki medycznej, awaria systemu e-zdrowia, e-konsylium, IPOM w dokumentacji medycznej.

Receptomaty. Nie ma końca konfliktu MZ z NIL

Manipulowanie z narzędziami do wystawiania recept, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, z dnia na dzień uniemożliwiło lekarzom wystawanie większej liczby recept. Ręczne sterowanie miało tu kilka etapów, za każdym razem decyzje podejmowano bez konsultacji, pod wpływem medialnych doniesień lub oburzenia medyków i pacjentów.

W sprawie tzw. receptomatów, czyli masowego wystawiania recept przez niektórych lekarzy, Ministerstwo Zdrowia zarzuciło NIL bezczynność, a Adam Niedzielski wprowadził odgórne limity dla e-recept: Jeden lekarz podczas 10 godzin pracy może teraz wystawić maks. 300 recept dla nie więcej niż 80 pacjentów.

To spotkało się ze sprzeciwem środowiska lekarskiego i protestami. Ale MZ obstaje przy swoim i konflikt na linii MZ-NIL trwa w najlepsze. W nowym odcinku “Miodowa 15” Rynku Zdrowia, Minister Zdrowia wprost mówi zimnych relacjach z NIL: “Z Naczelną Izbą Lekarską nie zawsze jest pole do konstruktywnego dialogu, bo wiele jest chęci do kontestowania. To niejako loża recenzentów, która nie chce rozwiązywać problemu, lecz go eskalować.”

Awaria systemu e-recept

Oliwy do ognia dolała awaria systemu P1, która sprawiła, że lekarze przez kilka godzin nie mogli przepisywać niektórych leków, w tym antykoncepcji awaryjnej i leków psychiatrycznych. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy się błędem technicznym i zrzuca odpowiedzialność na Centrum e-Zdrowia.

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia, Minister Adam Niedzielski powiedział, że przyczyną awarii technicznej było “błędne zinterpretowanie listy nowych funkcjonalności i rozwiązań wprowadzanych do systemu.” Dodał też, że reakcja przedstawicieli samorządu lekarskiego na zablokowanie wystawiania e-recept na 2 godziny była “histeryczna i nieracjonalna”, a NIL “skarży się w Internecie jak na słupie ogłoszeniowym.”

Jak zapewnił Szef resortu zdrowia, w związku z awarią Centrum e-Zdrowia dostało reprymendę, a osoby odpowiedzialne poniosą odpowiedzialność.

Cyberbezpieczeństwo

Rząd inwestuje w cyberbezpieczeństwo, także pod kątem ochrony zdrowia. Nowopowstające Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1 mld zł. Nowa instytucja ma m.in. zapewnić bezpieczną lokalizację dla rejestrów państwowych i chmury rządowej. Ustawa w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta.

Ochrona zdrowia pozostaje na celowniku cyberprzestępców. CERT Polska ostrzega przed nową kampanią w internecie. W sieci krążą e-maile podszywające się pod domenę pacjent.gov.pl. W treści wiadomości napisane jest, że odbiorca otrzymał e-receptę, którą można znaleźć w załączniku. W rzeczywistości załącznik to plik z rozszerzeniem .URL. Po kliknięciu plik otwiera połączenie ze zdalnym serwerem, z którego pobierany jest szkodliwy plik – ostrzega NASK.

E-konsulium

W lipcu ruszył nabór wniosków do projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”. Ministerstwo Zdrowia wybierze 4 ośrodki wiodące, które będą realizowały telekonsultacje kardiologiczne w modelu konsylium. Wartość projektu finansowanego z pieniędzy UE wynosi 20,3 mln zł. O tym piszemy w szczegółach tutaj.

Wyroby medyczne i IPOM

1 lipca uruchomiony został system informatyczny, umożliwiający wystawianie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w postaci elektronicznej. Jest też nowy projekt rozporządzenia włączający IPOM – czyli Indywidualny Plan Opieki Medycznej wystawiany w ramach Opieki Koordynowanej nad chorymi przewlekle – do katalogu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Projekt przewiduje wprowadzenie do katalogu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Przedmiotowy dokument zawierać będzie informacje obejmujące: oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, jak również osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultacje lub leczenie.

IPOM, jako część EDM, będzie mógł przygotować lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, IPOM zawiera informacje o:

  • rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego,
  • udzielonych lub planowanych świadczeniach zdrowotnych, w tym o kontrolnych badaniach diagnostycznych oraz o wizytach kontrolnych, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania,
  • poradach edukacyjnych lub konsultacjach dietetycznych,
  • konsultacjach specjalistycznych,
  • zaleceniach,
  • informacjach dodatkowych istotnych dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub opieki nad pacjentem.

Operacje robotyczne – dwa nowe zabiegi na NFZ

Od 1 sierpnia nowym świadczeniem gwarantowanym z zakresu leczenia szpitalnego będzie operacja raka jelita grubego i raka błony śluzowej macicy systemem robotycznym. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że 19 ośrodków będzie mogło wykonywać takie operacje, a około 17 proc. operacji przeprowadzanych dotąd metodą tradycyjną będzie mogło być wykonanych robotem w sposób mniej inwazyjny.

Ośrodki zdrowia będą miały czas na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla personelu medycznego do 31 grudnia 2023 r.

– Techniki małoinwazyjne pozwalają wykonać rozległe operacje jamy brzusznej poprzez wykonanie kilku nacięć skóry mniejszych niż 1 cm. Kobiety są estetkami, stąd efekt kosmetyczny ma dla nich ważne znaczenie. Jednak o wiele bardziej istotną korzyścią jest możliwość krótszej rekonwalescencji, czyli szybszego powrotu do aktywności, krótszy pobyt w szpitalu po operacji, a tym samym odzyskanie jakości życia sprzed leczenia chirurgicznego – mówi dr n. med. Maciej Olszewski, jeden z pionierów w zakresie zabiegów chirurgii robotycznej w ginekologii w Polsce, w rozmowie z portalem Zwrotnik Raka.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia likwiduje formularz MZ-55. Dzięki cyfryzacji