5 technologii z korzyścią dla jakości usług medycznych


Technologie cyfrowe nie tylko automatyzują pracę, ale także prowadzą do poprawy jakości usług medycznych i wyników leczenia

Odpowiednio zaimplementowane, mogą pomóc lekarzom w podejmowaniu skomplikowanych decyzji klinicznych, wzmocnić zaangażowanie pacjenta, automatyzować procesy w placówkach ochrony zdrowia. Choć to nadal niszowe rozwiązania, ich potencjał w medycynie jest ogromny.

Chmura danych

Przejście z lokalnych serwerów na chmurę danych może okazać się dla placówki ochrony zdrowia jedną z najlepszych inwestycji w poprawę jakości. Chmura pozwala zwiększyć elastyczność gromadzenia danych, poprawia poziom bezpieczeństwa informacyjnego, rozwiązuje problem z serwisowaniem i rozbudową infrastruktury serwerowej.

Jednak największa korzyść krystalizuje się z czasem – to integracja danych, swoboda ich łączenia nawet jeśli pochodzą z różnych źródeł, dzielenia się nimi w ramach lokalnego ekosystemu zdrowia. Infrastruktura IT w placówce ochrony zdrowia stale się rozwija obejmując nowe systemy i urządzenia – tylko chmura zapewnia wygodną skalowalność nowych usług cyfrowych. Umożliwia też analizę danych do celów klinicznych, naukowych oraz zarządczych. Pomaga wdrażać nowe rozwiązania jak przykładowo systemy sztucznej inteligencji, aplikacje i portale dla pacjentów itd.

Systemy wspomagania decyzji klinicznych

Rośnie przepaść pomiędzy dostępną wiedzą medyczną a jej wykorzystaniem w codziennej praktyce klinicznej. Powód jest znany: braki kadrowe oraz rosnąca w szybkim tempie ilość wiedzy medycznej. Szacuje się, że corocznie w setkach źródeł ukazuje się ok. 1 mln nowych publikacji naukowych w medycynie. Żaden lekarz, bez względu na to, ile miałby czasu, nie jest w stanie śledzić wszystkich wytycznych, zaleceń, nowych wskazań a tym samym – dopasowywać na bieżąco sposobu podejmowania decyzji do postępów naukowych.

Systemy wspomagania decyzji klinicznych (Clinical Decisions Support Systems, CDSS) pozwalają lekarzom szybko sprawdzić, czy w przypadku danej jednostki chorobowej nie są dostępne nowe wyniki badań naukowych lub rekomendacje, które można by zastosować w leczeniu pacjentów. CDSS kumulują w jednym miejscu informacje z wiodących czasopism naukowych, a nad ich zawartością czuwają lekarze – edytorzy. W ten sposób lekarz ma pewność, że pacjent otrzymuje leczenie i opieką najwyższej jakości, zgodnie z pryncypiami medycyny opartej na faktach.

Sztuczna inteligencja

O sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia mówi się dużo, ale jej zastosowanie jest nadal marginalne. Nawet najlepiej zorientowani w technologiach menedżerowie nie do końca wiedzą, od czego zacząć wdrażanie AI. Eksperci radzą, aby najpierw zidentyfikować obszary, gdzie automatyzacja mogłaby poprawić przepływy pracy. Najszersze zastosowanie AI ma nadal w diagnostyce obrazowej wspomagając ocenę zdjęć RTG, TK. Ale i w kardiologii są już dostępne wysokiej klasy systemy analizujące sygnał EKG. Z kolei w podstawowej opiece zdrowotnej – algorytmy pomagające wykrywać rzadkie choroby na podstawie niespecyficznych objawów.

Jeśli w podmiocie medycznym kartoteki pacjentów zostały zdigitalizowane, można sięgnąć po bardziej zaawansowane narzędzie do selekcji pacjentów z grup ryzyka, systemy oceniające ryzyko np. sepsy u hospitalizowanych pacjentów. Opcją bezkosztową i najmniej ryzykowną jest pilotażowe wdrożenie jednego z rozwiązań we współpracy ze strartupami czy dojrzałymi firmami IT. Często poszukują one partnerów klinicznych do testowania algorytmów AI.

Wirtualna rzeczywistość

Choć możliwości wirtualnej rzeczywistości (VR) w medycynie dopiero są odkrywane, już dziś istnieją dziesiątki gotowych rozwiązań, po które mogą sięgnąć placówki medyczne. Wśród nich m.in. systemy mające na celu uśmierzanie bólu, rozwiązania dla najmłodszych pacjentów zmniejszające strach przed zabiegami, szkolenia dla personelu (np. w zakresie radzenia sobie z trudnymi pacjentami) oraz lekarzy (symulacje operacji). VR spełnia się doskonale w roli edukacyjnej – obraz trójwymiarowy chorego narządu lepiej przemawia do wyobraźni pacjenta podczas rozmowy na temat planowanej operacji albo koniecznych zmianach w trybie życia w okresie rehabilitacji. Postęp w dziedzinie VR do zastosowań klinicznych w ostatnich latach jest imponujący, co potwierdzają dostępne badania naukowe na ich skuteczność. Do tego ich zastosowanie jest wbrem pozorom łatwe – wystarczy zakup stosunkowo tanich gogli VR i odpowiedniego systemu.

Terapie cyfrowe

Wiąże się z nimi duże nadzieje, bo wypełniają dotychczasową lukę w leczeniu chorób, w przypadku których znaczenie terapeutyczne ma zmiana zachowań, zaangażowanie pacjenta i przestrzeganie zaleceń lekarskich. Mogą być stosowane w połączeniu z lekami (np. w chorobach kardiologicznych) albo indywidualnie (np. leczenie bólów pleców czy lekkich przypadków depresji).

Wykorzystują elementy gamifikacji, ekonomii behawioralnej (dziedzina zajmująca się wpływem czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na proces podejmowanie decyzji, także zdrowotnych) oraz sztucznej inteligencji, aby utrwalić konieczne – z punktu widzenia zdrowia pacjenta lub profilaktyki – zachowania, nastawienie i działania. Ich zaletą jest możliwość monitorowania postępów i bieżącego ich dopasowywania do osiąganych wyników. Skuteczność terapii cyfrowych jest coraz częściej potwierdzana w procesie badań klinicznych, dając lekarzom pewność, że ich stosowanie jest bezpieczne i przynosi konkretne efekty.

Czytaj także: 13 trendów zdrowia cyfrowego na rok 2022-2023 [INFOGRAFIKA]