Zgłoś startup do raportu „Top Disruptors in Healthcare 2022”


Top Disruptors in Healthcare to dokładny raport na temat polskich startupów działających w obszarze cyfrowej ochrony zdrowia

Startupy medyczne mogą zgłaszać się do kolejnej edycji Raportu „Top Disruptors in Healthcare – przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce”. To szczegółowa inwentaryzująca polskiego rynku medtech opracowywana corocznie Polską Federację Szpitali

O czym jest raport?

Jednym z głównych celów Raportu jest pomoc w ułatwieniu nawiązywania współpracy między startupami a innymi podmiotami – inwestorami, podmiotami medycznymi, partnerami i klientami końcowymi. Tegoroczna edycja wyróżniać się będzie pogłębionymi statystykami badań, uwzględniającymi aktualne potrzeby startupu, informacje o rozwiązaniu i organizacji, problemów, zespołu, finansowania i ekspansji zagranicznej. Zostanie ona wydana zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

– Na rynku pojawia się coraz więcej rewolucyjnych rozwiązań medycznych, które oddziałują na sektor ochrony zdrowia, nie tylko polski, ale i zagraniczny. Wciąż jednak istnieje luka informacyjna, która uniemożliwia startupom dalszy rozwój. Raport ma na celu zniwelowanie tej luki poprzez dostęp do pełnej i ustrukturyzowanej wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których wdrożenie do podmiotów leczniczych i pomoc w pozyskaniu finansowania na dalsze prace badawczo – rozwojowe przyczyni się do wsparcia ekosystemu innowacji i poprawy jakości świadczeń udzielanych pacjentowi, ratując tysiące ludzkich istnień – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Mapa polskiego rynku medtech

Mimo istniejącej na rynku medycznym luki informacyjnej, niezwykle pozytywnym zjawiskiem jest, że blisko 70% startupów tworzy swoje rozwiązania we współpracy ze szpitalami. Otwartość szpitali na wdrażanie innowacji i współpracę z młodymi firmami z pewnością wpłynie na szybkość adaptacji rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia oraz na poziom gotowości rynkowej rozwiązań prezentowanych przez polskie startupy, które już teraz charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju.

W 2021 roku 90% z nich miało rynkowy produkt na poziomie co najmniej MVP (Minimum Viable Product), przy czym ponad połowa respondentów oferowała już swój produkt komercyjnie na rynku. Nieco ponad 60 startupów zapowiadało plany internacjonalizacji produktu. Bardzo korzystnym czynnikiem był fakt, że aż 1/3 badanych działała już na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne bądź zarejestrowany przychód. Wskazuje to, że polskie startupy zdają sobie sprawę, że rodzimy rynek jest zbyt mały bądź trudno dostępny, aby odnieść liczący się sukces.

Jak się zgłosić?

Organizacje zainteresowane współpracą oraz startupy chętne do udziału w III edycji Raportu, zapraszamy do kontaktu z Karoliną Kornowską, Koordynatorką III edycji Raportu „Top Disruptors in Healthcare”, pod adresem e-mail: karolina.kornowska@wzdrowiu.com

Kliknij tutaj aby pobrać edycję raportu z 2021 roku >