Zaskakujące badania nad wykorzystaniem AI w kardiologii


American Heart Association to amerykańska organizacja non-profit w Stanach Zjednoczonych finansująca badania medyczne nad chorobami układu krążenia i serca.
American Heart Association to amerykańska organizacja non-profit w Stanach Zjednoczonych finansująca badania medyczne nad chorobami układu krążenia i serca.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do diagnozy i leczenia chorób serca było jednym z tematów konferencji American Heart Association’s w Filadelfii. Jakie nowe odkrycia zaprezentowano?

Algorytm AI rozpoznaje zawał

AI wchodzi do kardiologii, o czym świadczy rosnąca liczba nowych algorytmów i badań nad AI w diagnostyce i leczeniu chorób serca. Podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca (AHA) duże zainteresowanie wywołały badania nad wykorzystaniem AI do wczesnego rozpoznawania oznak zawału serca. Według tajwańskiego badania ARISE na 43 000 pacjentów, zaawansowana sztuczna inteligencja może skrócić o prawie 10 minut czas potrzebny do zdiagnozowania i leczenia zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Algorytm AI-ECG wykorzystany w analizie osiągnął pozytywną wartość predykcyjną 88% (procent pozytywnie ocenionych oznak zawału serca), negatywną – 99,9% i pomógł skrócić medianę czasu od EKG do pracowni cewnikowania z 52,3 minut do 43,3 minut.

Czas w tym przypadku decyduje o życiu i zdrowiu chorego, a każda minuta jest na wagę złota. Wdrożenie algorytmu może też znacznie zminimalizować liczbę błędów w leczeniu pacjentów z zawałem, zwłaszcza gdy diagnozę stawia lekarz nie kardiolog.

Głos jako biomarker w kardiologii

Drugi ciekawy abstrakt dotyczył monitoringu głosu pacjentów z niewydolnością serca pod kątem oznak potencjalnych problemów zdrowotnych. W tym celu wykorzystano aplikację dostępną w smartfonie oraz wytrenowano algorytm na danych 263 pacjentów. Aplikacja AI była w stanie przewidzieć pogorszenie objawów niewydolności serca u 76% pacjentów prawie miesiąc przed hospitalizacją. Jak podkreślają naukowcy, analiza mowy może być nowym biomarkerem wykorzystywanym do monitoringu pacjentów. Wczesne zidentyfikowanie pogorszenie stanu zdrowia pozwala interweniować z wyprzedzeniem i zapobiec hospitalizacji.

AI może też zredukować liczbę fałszywych alarmów generowanych przez wszczepialne monitory serca (ICM). Algorytmy pomogły zmniejszyć liczbę błędnych alarmów migotania przedsionków o ponad 91%. Według Medtronic, autora badania, dzięki rozwiązaniu kardiolog może zaoszczędzić nawet 400 godzin rocznie.

AI wykrywa kardiomiopatię

Kolejne odkrycie koncentrowało się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii cyfrowego stetoskopu do diagnozy wad zastawkowych serca (VHD). W badaniu, które objęło 369 pacjentów bez wcześniejszej diagnozy, osiągnięto czułość VHD na poziomie 94,1% przy swoistości 84,5%. A to oznacza, że standardowe badanie cyfrowym stetoskopem może być wykorzystane powszechnie do badań przesiewowych w zakresie VHD.

Naukowcy udowodnili także, że sztuczna inteligencja zwiększa wykrywalność kardiomiopatii w trakcie i po ciąży. Chodzi dokładnie o badanie SPEC-AI na 1200 ciężarnych kobiet w Nigerii. Obszar ten znany jest ze szczególnie dużej liczby przypadków kardiomiopatii okołoporodowej. Pacjentki były losowo wybierane do wykonania EKG za pomocą cyfrowego stetoskopu wykorzystującego sztuczną inteligencję lub do wykonania tradycyjnego EKG. W przypadku diagnozy z pomocą AI, kardiomiopatię wykryto u 4% pacjentek. Przy klasycznym badaniu było to 1,8%.

Czytaj także: Najbardziej wyczekiwane premiery technologiczne 2024