Webinar: Zdrowie psychiczne i rozwiązania cyfrowe


Webinar "Open Day: Digital mental health services"
Webinar “Open Day: Digital mental health services”

Do 26 października 2022 r. można zarejestrować się na webinarium “Open Day: Digital mental health services” organizowane w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Spotkanie w formule online odbędzie się 27 października br. w godz. 9.00-12.00. Wydarzenie jest organizowane przez partnera Ministerstwa Zdrowia, współrealizującego projekt – Norweskie Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø i będzie prowadzone przez norweskich oraz polskich ekspertów.

Program webinarium obejmuje m.in. tematy:

  • Jakie są doświadczenia użytkowników w zakresie konsultacji online w czasie pandemii COVID-19?
  • Jakie są słabe i mocne strony konsultacji wideo? Czy ten sposób prowadzenia leczenia jest lepiej dostosowany do konkretnych grup pacjentów?
  • Jakie narzędzia cyfrowe mogą być wykorzystywane przez personel medyczny?

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim za pośrednictwem aplikacji Zoom. Aby wziąć w nim udział, należy do 26 października (do godz. 16) dokonać rejestracji na stronie: https://bit.ly/3feXZjP

Program spotkania dostępny jest pod adresem: https://ehealthresearch.no/nyheter/2022/online-event-27-october-digital-mental-health-services

Program webinaru
Program webinaru