Wdrażasz innowacje? Zgłoś się do konkursu NIL IN


NIL IN szuka innowatorów w ochronie zdrowia
NIL IN szuka innowatorów w ochronie zdrowia

Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej NIL IN szuka najlepszych innowacji organizacyjnych i technologicznych w trzech kategoriach: opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, innowatorka/innowator. Można już nadsyłać zgłoszenia.

Na czym polega konkurs NIL IN?

Konkurs kierowany jest do lekarzy i personelu medycznego, kierownictwa placówek, personelu administracyjnego, informatyków i ekspertów ds. nowych technologii. Celem jest wyróżnienie i promocja innowacji, które pozytywnie wpłynęły funkcjonowanie przychodni, oddziału, szpitala, a osiągnięte efekty są mierzalne i tym samym mają potencjał skalowania w innych jednostkach.

Zgłoszenia mogą nadsyłać placówki lub osoby, które dopiero wdrażają innowacyjne rozwiązania organizacyjne lub technologiczne, jak i te, w których działają one od jakiegoś czasu.

Konkurs NIL IN
Konkurs NIL IN

Zasady konkursu NIL IN

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w trzech kategoriach:  

  • Opieka ambulatoryjna
  • Szpitalnictwo
  • Innowatorka/Innowator

Zgłoszone projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 

  • Innowacyjność rozwiązania;
  • Skuteczność wdrożenia innowacji (czy innowacja jest wykorzystywana na co dzień oraz w jakiej skali);  
  • Skala (mierzalność) korzyści z innowacji z punktu widzenia lekarzy/personelu medycznego, pacjentów i placówki;   
  • Rola lekarzy we wdrożeniu innowacji;    
  • Potencjał wdrożeniowy innowacji w innym podmiocie leczniczym, systemie zdrowia lub kraju.

W kategorii Innowatorka/Innowator pod uwagę będzie dodatkowo brana działalność edukacyjna na rzecz innowacji (wykłady, szkolenia, publikacje itp.) oraz aktywność w przestrzeni publicznej (np. w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach, itp.)  

Jakie projekty kwalifikują się do konkursu? 

Zgłaszać można innowacje wdrożone w mikro i makro skali – w małych gabinetach lekarskich, sieciach placówek, przychodniach i szpitalach. Wdrożona innowacja może dotyczyć rozwiązań organizacyjnych, informatycznych lub technologicznych. Innowacja może być w fazie wdrożenia albo już działać.

Jak zostaną wybrani laureaci?

W tegorocznej edycji konkursu głosować mogą tylko osoby należące do społeczności NIL IN lub które dołączą do niej do 22 sierpnia 2024 roku. Członkostwo w NIL IN jest bezpłatne.

10 projektów, które zdobędą największą liczbę głosów, przejdzie do II etapu oceny. Zostaną one następnie ocenione przez Kapitułę złożoną z pasjonatów innowacji, w tym reprezentantów placówek publicznych i prywatnych, towarzystw naukowych, uczelni, instytucji publicznych, organizacji pacjenckich i producentów technologii.

Harmonogram Konkursu

Rejestracja zgłoszeń: od 13 czerwca do 31 sierpnia 2024
Ocena zgłoszeń przez społeczność NIL IN:  2 – 16 września
Ocena zgłoszeń przez kapitułę konkursową: 17 września – 1 października
Posiedzenie Kapituły Konkursowej: 21 – 25 października
Ogłoszenie zwycięzców konkursu: 22 listopada

Wyślij zgłoszenie

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz dostępny na portalu Sieci Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej: www.nilin.org.pl.