Ukazała się “Biała Księga AI w praktyce klinicznej”


Biała Księga AI w praktyce klinicznej
Biała Księga AI w praktyce klinicznej

To pierwsza tak kompleksowa samoregulacja zawierająca praktyczne rozwiązania wypracowanych w gronie ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją w zdrowiu. Patronem medialnym Księgi jest OSOZ Polska. Jakie zagadnienia opisuje Księga i jak ją bezpłatnie pobrać?

Stosowanie sztucznej inteligencji przez polskie placówki medyczne wiązało się dotąd z wieloma wątpliwościami. Głównym powodem jest brak odpowiednich regulacji zarówno na poziomie krajowym, jak i w UE.

O czym jest „Biała Księga AI w praktyce klinicznej”?

Z dokumentu można dowiedzieć się, czym jest sztuczna inteligencja w zdrowiu, jakie stwarza możliwości, czy jej stosowanie ochronie zdrowia jest prawnie dopuszczalne, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać profesjonalistę medycznego i pacjenta, a także jaka jest polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

Sporo uwagi autorzy dokumentu poświęcili również prawom pacjenta. To ważne, bo placówki medyczne i lekarze stawiali dotąd wiele pytań to, jak korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa. W Białej Księdze znalazły się m.in. wskazówki dotyczące stosowania AI zgodnie z zasadami wykonywania zawodów medycznych.

AI a udzielanie świadczeń zdrowotnych

Twórcy Białej Księgi przyjerzeli się też aspektom stosowania sztucznej inteligencji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Rozważania w tym kontekście rozpoczęli od Ustawy o działalności leczniczej i wskazali na skomplikowaną sytuację osób prawnych, które ponoszą odpowiedzialność za udzielane w ramach ich funkcjonowania świadczenia zdrowotne. W tym przypadku – teoretycznie – gdy stosowana przez szpital sztuczna inteligencja odmówi pacjentowi przyjęcia do lekarza, pacjent może formułować zarzut, że szpital odmówił udzieleniu mu świadczenia zdrowotnego.

Należy wskazać, że w obecnym stanie prawnym odpowiedzialność za świadczenia zdrowotne obciąża lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne, a nie narzędzia wykorzystywane do ich udzielania. A zatem to nie AI udziela świadczenia zdrowotnego, lecz wykorzystujący je lekarz. Świadczenie udzielane jest zatem przez osobę fizyczną, za której działania odpowiedzialność może też ponosić osoba prawna (np. szpital).

Informowanie pacjenta o AI

Stosowanie sztucznej inteligencji budzi także pytanie, czy pacjenta należy informować o wykorzystaniu AI przy udzielaniu świadczeń i czy powinien on wyrazić na to zgodę?

Samo wykorzystanie AI nie musi oznaczać konieczności informowania, odbierania zgody lub umieszczania informacji w dokumentacji pacjenta. Najważniejsze jest określenie istotności zastosowania AI w procesie diagnostyczno-leczniczym. Nie powinno jednak dochodzić do sytuacji, w których zachodzi którakolwiek ze skrajności, jak nieudzielenie informacji pacjentowi przez lekarza w sytuacji wykorzystania AI, albo przeciwnie – obciążenie pacjenta danymi, których nie rozumie, a nierzadko też nie potrzebuje. Warto zaznaczyć, że pacjent ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego zrozumiała.

Pobierz bezpłatnie pełne wydanie Białej Księgi

„Biała Księga AI w praktyce klinicznej” wskazuje proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania, które w ocenie autorów samoregulacji mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. Dokument zawiera zestawienie najczęstszych pytań dotyczących stosowania AI wraz z odpowiedziami.

Aby pobrać raport – kliknij tutaj lub na okładkę