Triaż cyfrowy na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK)


AI pomoże diagnozować pacjentów poza godzinami pracy POZ
AI pomoże diagnozować pacjentów poza godzinami pracy POZ.

Na ministerialnej Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK) pojawiło się nowe narzędzie automatycznie oceniające stan zdrowia pacjenta jeszcze przed kontaktem z lekarzem. Bazujący na rozwiązaniach sztucznej inteligencji system pyta pacjenta o objawy i na tej podstawie ocenia wstępnie stan zdrowia.

Na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK) pacjenci mogą uzyskać pomoc poza godzinami pracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej – w nocy, weekendy i święta. Dotąd była ona udzielana tylko telefonicznie. Z początkiem sierpnia, Ministerstwo Zdrowia – korzystając z rozwiązania polskiego startupu Infermedica – wprowadziło cyfrowy triaż.

Jak działa triaż na TPK?

Pacjent w pierwszej kolejności, zanim skontaktuje się z lekarzem, zachęcany jest do przeprowadzenia oceny stanu zdrowia.

Cyfrowy triaż na TPK to narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji, które analizuje objawy
Cyfrowy triaż na TPK to narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji, które analizuje objawy.

System najpierw zadaje pytania o wiek i choroby przewlekłe, a następnie o objawy, które występują u pacjenta.

Pacjent wprowadza objawy korzystając z wyszukiwarki.
Pacjent wprowadza objawy korzystając z wyszukiwarki

Na tej podstawie, system zadaje pytania uszczegółowiające. Przykładowo, o nasilenie bólu głowy, jego charakter, wysokość gorączki, samopoczucie, parametry zdrowia. Przejście przez kolejne etapy triażu trwa kilka minut.

System zadaje szczegółowe pytania co do nasilenia i rodzaju objawów
System zadaje szczegółowe pytania co do nasilenia i rodzaju objawów.

Na koniec pacjent otrzymuje zalecenie: leczenie w domu albo kontakt z lekarzem.

Zalecenie kontaktu z lekarzem
Objawy wymagają interwencji medycznej – zalecenie kontaktu z lekarzem.
Objawy nie wskazują na poważną chorobę - zalecenia leczenia domowego
Objawy nie wskazują na poważną chorobę – zalecenie leczenia domowego.

Przypomnijmy, że operatorem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu jest PZU Zdrowie. Podobne rozwiązanie jest także dostępne w ramach prywatnych abonamentów świadczeniodawcy. Infermedica to wrocławska firma, która od 10 lat rozwija narzędzie do oceny stanu zdrowia (tzw. symptom checker) oparte o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Triaż dostępny jest w nocy, weekendy i święta po przejściu do FORMULARZA na stronie www.gov.pl/web/zdrowie/tpk.

Czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia zapowiada certyfikację mobilnych aplikacji zdrowotnych