Tomasz Jeruzalski nowym Dyrektorem Centrum e-Zdrowia


Tomasz Jeruzalski - nowy Dyrektor CeZ.
Tomasz Jeruzalski – nowy Dyrektor CeZ.

Po odwołaniu Piotra Kikosickiego, nowym Dyrektorem Centrum e-Zdrowia został dr Tomasz Jeruzalski. Kim jest osoba, która pokieruje rozwojem e-zdrowia w Polsce?

Tomasz Jeruzalski pełnił od 2010 roku funkcję Dyrektora Sekcji Informatycznej w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 roku był menedżerzem ds. projektów w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym.

Jeruzalski ma duże doświadczenie w zakresie projektów informatycznych. Od 2016 do 2019 roku zarządzał Pionem Informatyki i Telekomunikacji w Poczcie Polskiej.

Pracował jako ekspert IT w Ministerstwie Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) w latach 2010-2016, gdzie odpowiedzialny był za ocenę projektów z zakresu IT w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z Ministerstem Gospodarki był związany od 2003 roku.

Z ochroną zdrowia ma niewiele wspólnego poza kilkoma projektami. W latach 2011-2013 zaangażowany był w prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym także projekt eWUŚ. W latach 2014-2014 był Doradcą Zarządu i Rady Naukowej w zakresie ICT (technologii informacyno-telekomunikacyjnych) w Polskiej Unii Onkologii.

Centrum e-Zdrowia jest jednostką podległą Ministerstwu Zdrowia, odpowiedzialną za cyfryzację ochrony zdrowia. W CeZ pracuje 350 osób.

Czytaj także: Paweł Kikosicki nie jest już Dyrektorem Centrum e-Zdrowia