Telemedycyna 60+. Trwa rekrutacja do opieki geriatrycznej


4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przygotował aplikację mobilną dla pacjentów 60+
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przygotował aplikację mobilną dla pacjentów 60+.

Ruszyła rekrutacja oraz realizacja wizyt i teleporad w ramach projektu Telemedycyna 60+. Pacjenci mogą już pobrać nową aplikację. 

Projekt ma na celu przetestowanie rozwiązania modelu telemedycznego w obszarze geriatrii, a jego realizatorem jest 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Nowe narzędzie telemedyczne ma służyć pacjentom po 60 roku życia do monitorowania i poprawy stanu zdrowia bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki niemu lekarze i pracownicy naukowi będą mogli sprawdzić skuteczność narzędzi badań przesiewowych, takich jak ustandaryzowane ankiety dotyczące sarkopenii, niedożywiania oraz zespołu kruchości.

Dla pacjentów stworzona została aplikacja dostępowa do konta pacjenta przygotowanego, zgodnie z modelem telemedycznym „Geriatria”. Jest ona dostępna tylko dla osób z telefonami z systemem Android.

Aby przystąpić do programu opieki, trzeba jednak wcześniej zarejestrować się do Programu pilotażowego wdrażania i testowania rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu “Geriatria” we Wrocławiu i województwie dolnośląskim w latach 2022-202 realizowanego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu.

Link do pobrania aplikacji https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurero.wskgeriatria

Czytaj także: Kto się zaopiekuje seniorami? Roboty