Szczepienia ochronne wejdą do EDM? Jest nowy projekt


Rejestrowanie szczepień w postaci elektronicznej ma ujednolicić sposób zbierania danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych.
Rejestrowanie szczepień w postaci elektronicznej ma ujednolicić sposób zbierania danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych

Proponowane rozwiązanie ma na celu wprowadzenie wymogu zakładania Karty Szczepień w formie elektronicznej przy realizacji zalecanych szczepień ochronnych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Dokument ukazał się 12 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji i został skierowany do konsultacji społecznych.

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, zmiana rozporządzenia w zakresie dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wynika z potrzeby wprowadzenia narzędzia monitorowania stanu zaszczepienia populacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz konieczności wprowadzenia nadzoru nad wykorzystaniem szczepionek kupionych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Aktualnie takie szczepionki są stosowane do realizacji szczepień w ramach programu profilaktycznego obejmującego szczepienie przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).

Zgodnie z projektem, przy realizacji zalecanych szczepień ochronnych, w szczególności realizowanych przy użyciu asortymentu kupowanego przez ministra zdrowia, będzie wymagane założenie Karty Szczepień w formie elektronicznej. Jak czytamy w projekcie, dzięki temu zwiększy się efektywność wymiany informacji między uczestnikami procesu realizacji szczepień. Kolejną korzyścią ma być ułatwienie rozliczania i kontrolowania procesu realizacji zalecanych szczepień ochronnych.

Dane zawarte w Karcie Szczepień oraz w systemie rejestracji na szczepienia ochronne będą mogły być przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

MZ zaznaczyło też, że podmioty lecznicze już teraz posiadają możliwość korzystania z systemów IT w celu bieżącego dokumentowania szczepień i prowadzenia dokumentacji elektronicznej oraz dokonywania wpisów do Karty Szczepień. Dlatego nie będzie okresu przejściowego na dostosowanie się do wymagań regulacji.

Czytaj także: IPOM będzie częścią EDM. MZ publikuje nowe rozporządzenie