Strategia Centrum e-Zdrowia 2023-2027 już gotowa [POBIERZ]


Strategia Centrum e-Zdrowia na lata 2023-202

Po kilku tygodniach konsultacji, Centrum e-Zdrowia przyjęło „Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027”. Dokument wyznacza długofalowe cele na kolejne 5 lat, w tym m.in. rozwój nowych rozwiązań e-zdrowia, standaryzację usług cyfrowych czy wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

13 celów strategicznych

Strategia Centrum e-Zdrowia określa długofalowe cele i pokazuje, jak instytucja zamierza je zrealizować. Pomoże jej wykorzystywać swoje mocne strony, pracować nad słabymi, optymalizować działania i rozwijać się. W efekcie przełoży się to na tworzenie jeszcze lepszych e-usług, odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy: pacjentów, podmiotów leczniczych i farmaceutycznych, dostawców oprogramowania medycznego oraz organów administracji publicznej.

Centrum e-Zdrowia chce włączać wszystkich interesariuszy w projektowane przez siebie rozwiązania i poznać ich opinie na temat projektowanych systemów. To zresztą jeden z celów strategicznych zapisanych w strategii: „Wzmocnienie współpracy w oparciu o dialog z interesariuszami”.

Cele szczegółowe CeZ i powiązania między nimi
Cele szczegółowe CeZ i powiązania między nimi

Współtworzenie rozwiązań z użytkownikami

Jedną z pierwszych inicjatyw, odzwierciedlających nowe podejście strategiczne, było zainicjowanie 25 stycznia 2023 r. cyklu spotkań konsultacyjnych z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia– Userkon.

Ich celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów na rozwój, tak by realnie odpowiadały teraźniejszym i przyszłym potrzebom użytkowników. Spotkania mają charakter otwarty i kierowane są do wszystkich polskich lekarzy i lekarzy dentystów. Planowane są kolejne spotkania ze wszystkimi samorządami medycznymi, a także pozostałymi interesariuszami systemu e-zdrowie, w tym organizacjami pacjentów.

Kliknij tutaj, aby pobrać Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027