Sprawdź nowe terminy szkoleń z EDM na II kwartał 2023


Szkolenia z EDM - Centrum e-Zdrowia

Centrum e-Zdrowia opublikowało nowy harmonogram bezpłatnych szkoleń na kwiecień, maj i czerwiec 2023. W programie m.in. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Kursy organizowane w ramach Akademi CeZ kierowane są do pracowników POZ, AOS i szpitali.

Za udział w szkoleniu z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przysługuje 5 punktów edukacyjnych. W II kwartale 2023 roku zaplanowano 24 szkolenia na POZ i AOS oraz tyle samo dla szpitali.

Szkolenia adresowane są do podmiotów leczniczych, w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), a także podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach muszą mieć aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W szkoleniach uczestniczyć mogą pracownicy zatrudnieni przez dany podmiot, niezależnie od formy zatrudnienia.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie się z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce: systemem e-zdrowie (P1), w tym e-receptą, e-skierowaniem, Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM) oraz Internetowym Kontem Pacjenta (IKP).

Harmonogram szkoleń dla POZ i AOS na II kwartał 2023

Harmonogram szkoleń dla szpitali na II kwartał 2023