Ruszyła certyfikacja aplikacji zdrowotnych przez MZ


Jeszcze w kwietniu pierwsze aplikacje uzyskają tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ
Jeszcze w kwietniu pierwsze aplikacje uzyskają tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ

Ministerstwo Zdrowia udostępniło formularz online do zgłaszania aplikacji do oceny, aby uzyskała tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ i została umieszczona w Portfelu Aplikacji Zdrowotnych (PAZ).

Na temat procesu walidacji rozmawialiśmy kilka dni temu z z Piotrem Węcławikiem, Dyrektorem Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia (kliknij tutaj, aby przeczytać wywiad).

W PAZ będą umieszczane aplikacje skierowane do pacjentów, które uzyskały pozytywną ocenę i otrzymały tytuł Aplikacji Certyfikowanej MZ. Będą to aplikacje sprawdzone pod względem bezpieczeństwa informacji oraz merytorycznie. Aplikacja musi być także wyrobem medycznym.

PAZ ma już swoje logo

Które aplikacje kwalifikują się do oceny?

– Tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ” będzie mogła uzyskać ta, której oprogramowanie zostało zakwalifikowane jako wyrób medyczny. Chodzi o aplikacje zdrowotne, które realizują procesy diagnostyczne lub terapeutyczne – mówi Piotr Węcławik.

Jest jeden wyjątek: w przypadku aplikacji wspierających dobrostan, które nie realizują procesów diagnostycznych lub terapeutycznych, status wyrobu medycznego nie będzie wymagany.

Nie wszystkie apki kwalifikują się do certyfikacji. Wymagania spełniają tylko te, które można stosować zdalnie w środowisku domowym pacjenta – monitorują stan zdrowia pacjenta lub pomagają w realizacji zaleceń, utrzymywaniu dobrej kondycji psychicznej i fizycznej lub wspierają w codziennych czynnościach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Każda zgłoszona aplikacja będzie oceniana formalnie i merytorycznie oraz weryfikowana pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i bezpieczeństwa użytkowania technicznego. Tym samym użytkownik aplikacji, która otrzyma Certyfikat i zostanie umieszczona w PAZ, będzie mieć pewność, że aplikacja ta jest bezpieczna i sprawdzona.

Stosowanie danej aplikacji przez pacjenta może pomóc personelowi medycznemu monitorować jego stan zdrowia, wspierać w realizacji zaleceń dotyczących np. diety, ruchu i innych zaleceń niefarmakologicznych. Dla twórców aplikacji uzyskanie Certyfikatu oraz umieszczenie w PAZ będzie świadectwem najwyższej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich produktu oraz szansą na jego rozpowszechnienie wśród szerokiego grona pacjentów oraz personelu medycznego.

Na razie nabór jest realizowany pilotażowo i potrwa do 31 marca 2025 roku.

Formularz wraz z regulaminem są dostępne po zalogowaniu na platformie POPI: https://e-inwestycje.mz.gov.pl/  (zakładka PAZ).

Czytaj także: Rozmowa z Piotrem Węcławikiem na temat certyfikacji aplikacji zdrowotnych