[Raport] Sprzedaż maseczek medycznych w latach 2002-2021


Najwięcej masek medycznych Polacy kupili w aptekach w drugim kwartale 2020 roku
Najwięcej masek medycznych Polacy kupili w aptekach w drugim kwartale 2020 roku

Pandemia COVID-19 jeszcze na długo kojarzyć się będzie z maseczkami na twarz. Ich sprzedaż w aptekach w 2020 roku wzrosła 213 razy w stosunku do przedpandemicznego roku 2019.

Maseczki ochronne, czy też medyczne, to produkty wykonane z włókniny – wysokiej jakości materiału filtrującego. Składają się z kilku warstw, a każda z nich spełnia określoną funkcję. Warstwa zewnętrzna stanowi fizyczną barierę chroniącą pacjenta przed kroplami, zanieczyszczeniem powietrza, kurzem, brudem, dymem i pyłem. Środkowa warstwa filtrująca służy do filtrowania bakterii i drobnoustrojów. Natomiast warstwa wewnętrzna pochłania wodę i wilgoć oraz zapewnia długotrwałą i wygodną ochronę.

Poniższe analizy dotyczą maseczek ochronnych i półmaseczek dostępnych w aptekach, w tym także maseczek chirurgicznych. Nie obejmują natomiast produktów antysmogowych (maseczek i półmaseczek), gdyż celem analizy jest przede wszystkim pokazanie trendów sprzedaży masek do zastosowań medycznych.

Sprzedaż masek medycznych w latach 2002-2021 z prognozą na lata 2022-2023
Sprzedaż masek medycznych w latach 2002-2021 z prognozą na lata 2022-2023

Sprzedaż maseczek medycznych – wzrost o 4306% w 2020 roku

W pierwszym okresie analiz, w aptekach otwartych sprzedano 10 794 opakowania maseczek ochronnych. Była to najniższa sprzedaż w całym okresie analiz. W kolejnych latach sprzedaż głównie wzrastała. Pierwszy, duży wzrost miał miejsce w 2009 roku. Sprzedaż wzrosła o 734,80%, po raz pierwszy przewyższyła 1 mln opakowań i ukształtowała się na poziomie 1,36 mln opakowań. Jednak już w kolejnym roku sprzedaż maseczek spadła o 64,43% do poziomu 0,48 mln opakowań. Drugi, znaczący wzrost miał miejsce w 2020 roku. Sprzedaż maseczek wzrosła wówczas o 4306,18% i ukształtowała się na poziomie 33,98 mln opakowań. Była to zdecydowanie najwyższa roczna sprzedaż w całym okresie analiz. W minionym, 2021 roku w aptekach zostało sprzedane 18,56 mln opakowań maseczek ochronnych, a więc o 45,39% mniej niż w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży maseczek ochronnych kształtowała się na przełomie ostatnich 20 lat w analogiczny sposób jak ilość sprzedaży. W 2002 roku pacjenci zapłacili za maseczki zakupione w aptekach kwotę 26 053 zł. W 2009 roku wartość sprzedaży wzrosła znacząco (o 769,34%) do kwoty 1,89 mln zł. W 2020 roku pacjenci zapłacili za maseczki zakupione w aptekach 164,41 mln zł (wzrost o 9025,31%). Była to zdecydowanie najwyższa wartość sprzedaży w całym okresie analiz. W 2021 roku pacjenci zapłacili za maseczki 87,61 mln zł, czyli o 46,72% mniej niż w roku poprzednim.

Średniomiesięczna wartość sprzedaży wyliczona na podstawie ostatnich 20 lat pokazuje, że najwięcej za maseczki pacjenci płacą w marcu i kwietniu – kolejno 2,57 mln zł oraz 3,98 mln zł. Na te wyniki miały wpływ głównie dane za dwa ostatnie lata. W marcu 2020 roku pacjenci zapłacili za maseczki zakupione w aptekach 19,40 mln zł, w kwietniu 2020 roku była to kwota 68,22 mln zł. W marcu 2021 roku wartość sprzedaży wynosiła 30,74 mln zł, a w kwietniu 2021 roku – 10,23 mln zł. Statystycznie, najmniej pacjenci płacili za maseczki w styczniu – średnio 0,29 mln zł.

W 2020 oraz 2021 roku pacjenci płacili średnio 4,84 zł oraz 4,72 zł za pojedyncze opakowanie maseczek. Były to zdecydowanie najwyższe średnie ceny w całym okresie analiz. Natomiast najmniej pacjenci płacili za maseczki w latach 2014–2016 – średnia cena w tych latach nie przekroczyła 1 zł.

W 2002 roku asortyment maseczek dostępny w aptekach był niezwykle ubogi, liczył zaledwie 3 rożne produkty pakowane po 1 szt., 50 szt. oraz 100 szt. W kolejnych latach asortyment stopniowo poszerzał się. W 2019 roku liczył sobie 59 różnych produktów. W 2020 roku na półkach aptecznych pojawiło się 87 nowych produktów, a w 2021 roku, kolejne 62 nowe produkty. Tym samym asortyment poszerzył się do ponad 200 produktów.

Ostatnie dwa lata były okresem znaczącego wzrostu sprzedaży maseczek ochronnych. Niewątpliwie był to efekt pojawienia się COVID-19. Także sprzedaż w najbliższych latach jest mocno skorelowana z liczbą zakażeń koronawirusem.

Infografika obrazująca sprzedaż maseczek oraz szczegółowe dane – czytaj OSOZ Polska (3/2022) >

Prognoza sprzedaży na lata 2022 i 2023

Zgodnie z wyliczonymi prognozami, sprzedaż maseczek w 2022 roku ukształtuje się na poziomie 16,26 mln opakowań (spadek o 12,35%). W 2023 roku sprzedaż spadnie o 33,30% i będzie równa 10,85 mln opakowań.

Także wartość sprzedaży będzie spadać. W 2022 roku spadek wyniesie 32,58%, a w 2023 roku – 42,47%. Tym samym wartość sprzedaży będzie równa kolejno 59,06 mln zł oraz 33,98 mln zł.

Średnia cena za pojedyncze opakowanie także odnotuje spadek. W 2022 roku wyniesie ona 1,09 zł (23,08%), a w 2023 roku 0,50 zł (13,76%). Tym samym, w najbliższych latach średnia cena sprzedaży ukształtuje się na poziomie 3,63 zł oraz 3,13 zł.

Wnioski

W 2020 roku w aptekach otwartych sprzedano niemal 34 mln opakowań maseczek o łącznej wartości ponad 160 mln zł. To oznacza, że statystycznie niemal każdy pacjent zakupił jedno opakowanie maseczek o średniej wartości około 4,50 zł. W 2021 roku sprzedaż omawianego asortymentu aptecznego spadła o połowę, ale cena sprzedaży pozostała na poziomie ponad 4 zł. Warto zaznaczyć, że są to jedynie sprzedaże apteczne. Od marca 2020 roku, a więc z chwilą wybuchu pandemii, produkty z tej grupy można było nabyć niemal wszędzie – w Internecie, drogeriach, kioskach. Prognozy wyliczone na rok 2022 i 2023 pokazują, że sprzedaż będzie spadać. Spadnie także średnia cena za pojedyncze opakowanie. Przy czym to liczba zachorowań na koronawirusa będzie miała kluczowy wpływ na kształtowanie się sprzedaży maseczek ochronnych. Dużego spadku sprzedaży spodziewamy się w związku ze zniesieniem z końcem marca obowiązku noszenia maseczek. Trudno jednak przewidzieć, jak po z reguły łagodnych miesiącach letnich, sytuacja epidemiologiczna będzie się rozwijała jesienią 2022 roku. Stąd też nasze prognozy, zależne od czynników losowych, mogą być obarczone dużym błędem statystycznym.

Import maseczek na twarz w I półroczu 2020 roku

Więcej danych i analiz? Czytaj bezpłatnie czasopismo OSOZ Polska w bibliotece e-wydań >