Projekt E-KONSYLIUM: Rusza nabór na Ośrodki Wiodące


Projekt E-Konsylium Ministerstwa Zdrowia
Projekt E-Konsylium Ministerstwa Zdrowia

Do 3 sierpnia można składać wnioski w ramach projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” na Ośrodki Wiodące. Nabór dotyczy szpitali III stopnia, szpitali ogólnopolskich oraz Regionalnych Ośrodków Koordynujących w ramach sieci kardiologicznej.

W naborze wyłonionych zostanie 4 świadczeniodawców, którzy będą pełnić rolę Ośrodków Wiodących w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu – informuje Ministerstwo Zdrowia. Ośrodki Wiodące będą tworzyć sieć kardiologiczną wraz ze Szpitalami Partnerskimi oraz Placówkami POZ, które zostaną wyłonione w odrębnych naborach.

Przypomnijmy, że na realizację projektu Ministerstwo Zdrowia otrzymało dofinansowanie ze środków UE w kwocie 20 342 902,80 zł. Ma on być realizowany do końca roku 2023.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji 4 podmiotów. Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń.

Jakie podmioty kwalifikują się do programu?

  • świadczeniodawcy zakwalifikowanymi do poziomu szpitali III stopnia albo poziomu szpitali ogólnopolskich według systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wskazanego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.);
  • ośrodki pełniące rolę Regionalnych Ośrodków Koordynujących w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 83, z późn. zm.), które realizują świadczenia wysokospecjalistyczne w zakresie przeszczepiania/wspomagania serca (kod zakresu świadczenia 03.4656.033.02).

Jak złożyć wniosek?

Kwalifikujące się podmioty mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI). Pytania dotyczące naboru można kierować na: e-konsylium-kardio@mz.gov.pl.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane do programu, otrzymają  grant w ramach, którego lekarze będą przeprowadzać zdalne konsultacje medyczne na Platformie telemedycznej. Okres realizacji Przedsięwzięcia potrwa do 3 miesięcy jednak nie dłużej niż do 31 października 2023 r. 

Co to jest e-konsylium?

Platforma ma ułatwić lekarzom pierwszego kontaktu szybką konsultację ze specjalistami oraz zwiększyć dostępności pacjentów do profesjonalnej pomocy kardiologicznej. E-Konsylium pozwoli lekarzom pracującym w różnych ośrodkach wspólnie postawić diagnozę. Będą oni m.in. mogli zobaczyć wyniki badań pacjenta i wystawić e-skierowanie, co ma zwiększyć dostępność wysokiej jakości świadczeń kardiologicznych bez względu na miejsce zamieszkania. Użytkownikami platformy ma być ponad 700 lekarzy, a z e-konsultacji skorzysta ponad 4 tys. pacjentów.

Czytaj także: Kiedy oprogramowanie jest wyrobem medycznym?