Prezes UODO zatwierdził kodeks RODO dla placówek zdrowia!


Na zdjęciu (od lewej): Monika Krasińska (dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, UODO), Paweł Makowski (wiceprezes Zarządu RS Jamano), Jacek Krajewski (prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie)
Na zdjęciu (od lewej): Monika Krasińska (dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, UODO), Paweł Makowski (wiceprezes Zarządu RS Jamano), Jacek Krajewski (prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie)

14 grudnia Prezes UODO zatwierdził „Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. To pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO.

Jasne wytyczne, mniej wątpliwości

– Zadaniem kodeksu postępowania jest zapewnienie ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób w placówkach służby zdrowia. Z pewnością przyjęty kodeks postępowania pomoże nie tylko podmiotom medycznym wypełniać wymogi RODO, ale również upowszechni wiedzę o ochronie danych wśród pacjentów – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ocenie UODO, przedstawiony przez FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie kodeks postępowania jest zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz stanowi odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony danych przewidzianych przepisami rozporządzenia.

Decyzja Prezesa UODO kończy okres pracy nad treścią kodeksu i daje placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do jego wdrożenia.

– Kodeks postępowania RODO Porozumienia Zielonogórskiego powstał po to, by doprecyzować zawiłe przepisy związane z ochroną danych osobowych w placówkach medycznych. Dzięki znajdującym się w nim instrukcjom, placówki będą w stanie wdrożyć odpowiednie rozwiązania oraz zyskać pełną kontrolę nad procesami zachodzącymi w obszarze ochrony danych osobowych, a tym samym zmniejszą ryzyko chaosu lub szukania niewłaściwych rozwiązań w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów” – powiedział Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Zabezpieczenie przed karami

Podmioty, które będą stosowały Kodeks mogą mieć gwarancję prawidłowości używania określonych rozwiązań zatwierdzonych przez organ nadzoru. Mogą też liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych ze strony niezależnego podmiotu monitorującego ten kodeks. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zgodnie z RODO organ nadzorczy, gdy rozważa nałożenie kary na dany podmiot musi brać pod uwagę w każdym przypadku, czy podmiot ten prawidłowo stosuje zatwierdzony kodeks postępowania.

Podczas tego samego spotkania Jakub Groszkowski wręczył przyznany przez Prezesa UODO pierwszy certyfikat potwierdzający akredytację podmiotu monitorującego. Certyfikat ten otrzymał RS Jamano Sp. z o.o.

Placówki medyczne zrzeszone w Porozumieniu Zielonogórskim już niebawem będą mogły ubiegać się o członkostwo w kodeksie postępowania poprzez platformę internetową podmiotu monitorującego.

POBIERZ zatwierdzony przez UODO Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych