Polska aplikacja do e-learningu dla studentów medycyny i lekarzy


Praca z pacjentem wymaga zarówno wiedzy medycznej, umiejętności podejmowania decyzji oraz kompetencji w zakresie poprawnej komunikacji. Młodzi lekarze i studenci mogą je ćwiczyć wirtualne, z pomocą aplikacji Medcases. Na temat innowacji polskiego startupu rozmawiamy z Mariuszem Kurmanem, współzałożyciel MedIT Solutions, lekarzem, inżynierem, pasjonatem sztucznej inteligencji i neurologii.

Jak zrodził się pomysł na stworzenie Medcases?

Pomysł na aplikację Medcases powstał na drugim roku studiów, w 2012 r. Od początku wspólnej nauki z moją małżonką, szukaliśmy nowoczesnych rozwiązań IT, które – poprzez ciekawe przedstawienie treści zawartych w podręcznikach – pomogą nam uczyć się efektywniej. Szukaliśmy alternatywy dla nauki z przeładowanych wiedzą książek, z których trudno było nam wyselekcjonować najistotniejszą wiedzę. Ponadto, po powrocie z uczelni, czuliśmy niedosyt czasu spędzonego na pracy z pacjentami. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wiedza teoretyczna nie przekłada się w 100% na praktykę, a tej chcieliśmy nabyć jak najwięcej. Do bloków z przedmiotów klinicznych byliśmy przygotowani teoretycznie, ale nie posiadaliśmy żadnego doświadczenia praktycznego, przez co czuliśmy, że nie potrafimy tej wiedzy odpowiednio zastosować, również w stosunku do naszych bliskich. Problemem była rozmowa z pacjentami, zrozumienie diagnostyki i zastosowanego leczenia a przede wszystkim podejmowanie samodzielnych decyzji. Wtedy postanowiliśmy coś zmienić i pod koniec 2013 roku stworzyliśmy pierwszy prototyp aplikacji Medcases.


 

„Aplikacja pomaga studentom medycyny, którzy tuż po skończeniu studiów rzucani są w wir trudnej pracy i samodzielnych decyzji.”


Jak działa aplikacja?

W Medcases studenci i lekarze uczą się jak prowadzić rozmowę z pacjentem, jakie pytania kierować i w którym momencie. Jak rozszerzyć wywiad, żeby uzyskać najwięcej przydatnych klinicznie informacji.

Ponadto w Medcases użytkownicy mogą samodzielnie zbadać każdy element ciała człowieka, przechodząc od badania ogólnego do bardziej szczegółowego. Dodatkowo, dzięki współpracy ze StethoMe, nasi użytkownicy mogą posłuchać, naszym wirtualnym stetoskopem, odgłosów z klatki piersiowej, zarówno fizjologicznych jak i patologicznych.

W aplikacji Medcases stawiamy duży nacisk na zasadne wykorzystanie badań dodatkowych w diagnostyce różnicowej, dlatego każda symulacja ma określony optymalny budżet, a każde badanie jest płatne zgodnie z rzeczywistością. Po przeprowadzonej diagnostyce studenci stawiają rozpoznanie zgodnie z obowiązującymi kodami ICD10, po czym przechodzą do leczenia pacjentów. Jest to krok bardzo wymagający, ponieważ oprócz szerokiej listy leków, studenci mają do wyboru również procedury lecznicze czy różnego rodzaju operacje chirurgiczne. Istotne jest nie tylko wybranie nazwy leków, ale dokładne określenie dawki, jednostki, formy i drogi podania, a także czas powtarzania zlecenia.

Na zakończenie każdej symulacji medycznej, użytkownicy otrzymują szczegółowe podsumowanie, obejmujące ilość zdobytych punktów, czas oraz listę objawów, badań dodatkowych i przykładową kartę zleceń. Z podsumowania dowiadują się, jakie elementy procesu diagnostyczno-leczniczego poszły im dobrze, a nad którymi muszą jeszcze popracować. Jest to również miejsce zawierające komentarz autora przypadku oraz dyskusję pomiędzy użytkownikami aplikacji.

Jakie korzyści oferuje aplikacja?

Jeżeli chodzi o studentów medycyny, są to:

 • studenci stają się pewniejsi siebie w kontaktach z pacjentami;
 • zdobywają szeroką wiedzę na temat chorób, objawów, nieprawidłowości w badaniach dodatkowych;
 • szybciej i częściej dochodzą do prawidłowej diagnozy;
 • poznają schematy leczenia i umieją je wykorzystać w praktyce;
 • łączą wiedzę teoretyczną z praktyką.

Z kolei w przypadku młodych lekarzy, najważniejsze to:

 • szybciej podejmują̨ samodzielne decyzje;
 • są lepiej przygotowani do pracy w warunkach SOR czy Izby przyjęć́;
 • dzięki praktycznemu podejściu, ich wiedza jest nie tylko szeroka, ale i dobrze ugruntowana, a społeczeństwo szybciej i trafniej zdiagnozowane oraz leczone,

Korzyści osiągają też uniwersytety:

 • większa zdawalność egzaminów wśród studentów;
 • wzrost rangi uczelni, wyższa pozycja w rankingach uniwersytetów medycznych;
 • większe zainteresowanie przyszłych studentów;
 • studenci lepiej przygotowani do pracy lekarza;
 • lepsze wyniki na egzaminach końcowych.


Co wyróżnia Waszą aplikację od podobnych rozwiązań, także tych dostępnych w języku angielskim?

 • Możliwość treningu z dowolnego miejsca na ziemi w przyjaznej formie;
 • nieskończona ilość przypadków medycznych, dzięki generatorowi (pracujemy nad generatorem AI);
 • wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, wspomagających proces nauki. System podpowiada następne pytanie w wywiadzie, wspomaga proces przygotowywania przypadków;
 • szeroki wachlarz możliwości diagnostycznych: długa lista predefiniowanych pytań, szczegółowe badanie fizykalne, setki badań dodatkowych oraz bardzo duży wybór metod leczenia.

Oprócz tego pracujemy nad chatbot’em, wspomaganiem całego procesu dochodzenia do prawidłowej diagnozy oraz pacjentem reagującym na sposób komunikacji, czas trwania diagnozowania i jakość leczenia.

Dziękuję za rozmowę.

Pobierz aplikację na telefon (iOS, Android) >