Polacy pokochali e-zdrowie: 91,5% dobrze ocenia e-receptę


Badanie Fundacji My Pacjenci zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1000 osób w listopadzie 2022 r.
Badanie Fundacji My Pacjenci zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1000 osób w listopadzie 2022 r.

Badanie przeprowadzone na 1000 osób przez Fundację My Pacjenci we współpracy z Centrum e-Zdrowia obrazuje bezprecedensową akceptację rozwiązań e-zdrowia w przeciągu ostatnich 3 lat.

9 na 10 osób zna podstawowe rozwiązania e-zdrowia

Nowe narzędzia jak e-receptę, e-skierowanie czy Internetowe Konto Pacjenta (IKP) zna już 93,7% badanych, w tym 84% osób w wieku 18-29 lat (co wynika z rzadkiego korzystania ze świadczeń medycznych w tym wieku) i 94,9% osób powyżej 60 roku życia. Jedynie 2,9% badanych o nich nie słyszało.

Przyspieszenie cyfryzacji w ostatnich 2-3 latach zauważyło 87,3% badanych. Ponad 9 na 10 respondentów uznało, że warto rozwijać segment e-Zdrowia w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń medycznych.

Jak ocenia Pan(i) poszczególne narzędzia e-Zdrowia?
Odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan(i) poszczególne narzędzia e-Zdrowia? (źródło: Fundacja My Pacjenci)

Hity cyfryzacji: e-recepta i e-rejestracja

Najlepszą oceną cieszy się e-recepta (91,5% wskazań pozytywnych), zaraz za nią e-skierowanie (86,1%) i IKP (82,7%). Najgorzej została oceniona aplikacja mojeIKP, choć i tak przeważają oceny pozytywne nad negatywnymi (63,3% vs. 31,7%).

Spośród wszystkich rozwiązań e-zdrowia, badani najlepiej ocenili elektroniczną rejestrację na wizytę (suma wskazań pozytywnych: 78,5%), a następnie elektroniczną dokumentację medyczną (77,8%), teleporadę (62,9%) i wideoporadę (58,7%). Najmniejszym uznaniem cieszy się wideoporada (48,6%).

Wiedzę na temat nowych e-usług w ochronie zdrowia pacjenci najczęściej czerpią z Internetu (72,4% osób odpowiedziało „bardzo często” oraz „często”). Dopiero na kolejnych miejscach jest placówka medyczna oraz prasa. Niemal połowa ankietowanych chciałaby czerpać tę wiedzę od pracowników placówek medycznych.

Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu Fundacji My Pacjenci: Pacjenci oczekują wprowadzania nowych rozwiązań, które podniosą jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług – w szczególności by system informował lekarza wystawiającego receptę, że przepisuje lek, którego nie powinno się stosować z innymi, przyjmowanymi przez pacjenta lekami (87,4%) oraz możliwości realizacji recepty częściowej w dowolnej aptece (87,0%). Ważne dla respondentów jest również uzyskanie wsparcia w poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia (79,8%) czy informacje o zbliżającym się końcu ważności recepty(78,3%) czy zapasu leków (68,1%).

Dla pacjentów liczą się konkretne korzyści i ułatwienia

Ciekawie przedstawia się drabina priorytetów w zakresie usług e-zdrowia. Najważniejsze dla ankietowanych są takie aspekty jak (według ważności):

 • Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych
 • Osobisty dostęp do danych medycznych
 • Dostęp do danych medycznych przez pracowników medycznych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • Możliwość sprawdzenia, kto i kiedy przeglądał ich dane medyczne
 • Dostęp do danych dzieci do 18 r.ż. oraz bliskich, którzy udzielili odpowiedniego uprawnienia
 • Zarządzanie danymi poprzez ich udostępnianie wybranym osobom lub instytucjom
 • Uzyskanie wsparcia (pomocy od osoby kompetentnej) w zakresie samodzielnego zarządzania danymi medycznymi

Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia: Nie dziwi fakt, że rozwiązania e-zdrowia są najmniej popularne w najmłodszej grupie wiekowej, bo choć są to osoby zaawansowane cyfrowo, to jednak stosunkowo rzadko korzystają z opieki zdrowotnej. Natomiast bardzo dobrą wiadomością jest znajomość e-usług wśród prawie 95% osób po 60.roku życia

Zapytano także o oczekiwania wobec rozwoju e-zdrowia. I tutaj pojawia się cała lista życzeń (według priorytetu):

 • System powinien informować lekarza wystawiającego receptę, że przepisuje leki, których nie powinno się stosować z innymi lekami stosowanymi przez pacjenta
 • Możliwość realizacji recepty częściowej w dowolnej aptece (problem braku leków, zamykających się aptek)
 • Możliwość złożenia zamówienia za pomocą IKP i/lub mojeIKP na recepty od każdego lekarza na stałe leki, bez konieczności wizyty stacjonarnej
 • Możliwość wydruku z IKP aktualnej listy moich leków z dawkowaniem i porami ich przyjmowania (moja lista leków)
 • System powinien wspierać w poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia
 • Powiadomienia z mojeIKP o niedalekim terminie ważności recepty i konieczności jej realizacji
 • Informacja o dostępnych programach profilaktycznych
Jakie są Pana(i) oczekiwania względem rozwoju e-zdrowia?
Odpowiedzi na pytanie: Jakie są Pana(i) oczekiwania względem rozwoju e-zdrowia? (źródło: Fundacja My Pacjenci)
Odpowiedzi na pytanie: Jakie są Pana(i) oczekiwania względem rozwoju e-zdrowia? (źródło: Fundacja My Pacjenci)

Oprócz tego pacjenci życzyliby sobie, aby świadczenia telemedyczne realizowane były w oparciu o ogólnokrajowy standard, system wspierał w radzeniu sobie z prostymi przypadłościami (np. porady w zakresie bólu, objawów przeziębienia itp.). Chcą też recept transgranicznych, przeglądu listy leków przez farmaceutę w ramach usługi Opieki Farmaceutycznej.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta: W moim przekonaniu kluczowym wnioskiem płynącym z badania jest gotowość znacznej części Polaków na wdrażanie rozwiązań z zakresu e-zdrowia i oczekiwanie, że dostępność innowacyjnych rozwiązań będzie rosnąć. Wyniki badania potwierdzają nasze obserwacje, wynikające z analizy zgłoszeń kierowanych przez pacjentów do Rzecznika Praw Pacjenta. Widzimy, że respondenci oczekują rozwiązań, wspierających ich w poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia (odpowiedziało tak blisko 80% badanych) oraz w znajdywaniu dostępnych usług, jak choćby programy profilaktyczne. Wskazują na to również najczęściej oczekiwane funkcjonalności, jak np. rejestracja do lekarza, odbiór wyników, dostępność leków czy opinie o podmiotach leczniczych.

Ankietowani dostrzegli znaczenie usług e-zdrowia w systemie zdrowia. Prawie 3/4 respondentów uważa, że będą one miały wpływ na jakość świadczonych usług. Do tego chcą się dzielić swoimi danymi: 6 na 10 osób wyraziłoby zgodę, aby ich dane medyczne były wykorzystywane anonimowo do celów naukowych.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie wyniki badania na temat e-zdrowia w Polsce.

Czytaj także: Ta apka ułatwia życie pacjentom i zbiera pozytywne opinie (ocena 4,7/5 w sklepie Apple)