Pilotaż systemu IT do komunikacji z KSeF. Poznaj szczegóły


Zapowiedź pilotażu pharmind XF.
Zapowiedź pilotażu pharmind XF.

KAMSOFT uruchamia pilotaż rozwiązania informatycznego pharmind XF, które wspiera firmy w wystawianiu i przetwarzaniu faktur ustrukturyzowanych i w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Dowiedz się więcej podczas spotkania on-line.

Specjalne wydarzenie poświęcone pilotażowi

Szczegóły pilotażu zostaną przedstawione podczas spotkania 16 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 (on-line). Podczas niego eksperci KAMSOFT omówią m.in. wymagania systemowe i organizacyjne związane z wdrożeniem KSeF, warunki, które powinien spełnić uczestnik pilotażu oraz fazy i terminy jego przeprowadzenia.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Także podmioty, które nie biorą udział w pilotażu, będą miały okazję dowiedzieć się, jak przygotować się do wejścia w życie KSeF.

? Zapisz się bezpłatnie na spotkanie na stronie www.osoz.pl/pharmindXF.  

Po co pilotaż integracji z KSeF?

Rozwiązanie w wersji pilotażowej będą weryfikować użytkownicy systemów dziedzinowych KAMSOFT, wytypowani na podstawie ankiet i spełniający warunki pilotażu. 

Pilotaż pozwoli na: 

  • weryfikację zgodności działania środowiska produkcyjnego KSeF z dokumentacją udostępnianą przez Ministerstwo Finansów oraz środowiskiem testowym KSeF, 
  • weryfikację działania pharmind XF ze środowiskiem produkcyjnym KSeF w różnych scenariuszach użycia realizowanych przez podmioty o różnych profilach działalności,   
  • zebranie uwag od użytkowników w celu poprawy ergonomii i efektywności pracy z docelową wersją pharmind XF.  

O Krajowym Systemie e-Faktur  

Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obligatoryjne dla większości firm w całej Polsce. Oznacza to rewolucję nie tylko w procesie wystawiania faktur sprzedażowych, ale w całym procesie obiegu faktur. Za kilka miesięcy faktury w ustandaryzowanym formacie (XML) będą wystawiane, otrzymywane i przechowywane jedynie za pośrednictwem platformy KSeF.

Co to oznacza dla firm? Błędnie wygenerowane i wysłane do KSeF zlecenie fakturowania będzie się wiązało z tym, że KSeF nie przyjmie takiego dokumentu, co w praktyce będzie oznaczało brak wystawionej faktury, tym samym firma nie otrzyma należności za swoje towary lub usługi. KSeF nie będzie także w żaden sposób powiadamiał o tym, że dostawca wystawił fakturę.  

KAMSOFT jest dostawcą rozwiązania informatycznego pharmind XF, które niewątpliwie ułatwi podmiotom wymianę dokumentów z KSeF, pomoże w wystawianiu i przetwarzaniu faktur ustrukturyzowanych poprzez głęboką integrację z innymi systemami KAMSOFT, z których podmioty działające na rynku ochrony zdrowia korzystają od wielu lat.  Więcej informacji na stronie ksef.kamsof.pl.

Czytaj także: Podsumowanie roku 2023 w rozwiązaniach IT dla ochrony zdrowia