Pierwszy rok e-skierowania


Ponad 100 000 pracowników medycznych wystawiło conajmniej jedno e-skierowanie
Ponad 100 000 pracowników medycznych wystawiło conajmniej jedno e-skierowanie (źródło: Centrum e-Zdrowia)

Minął rok od kiedy obowiązują elektroniczne skierowania. Pracownicy medyczni wystawili już prawie 50 mln e-skierowań na badania i konsultacje dla ponad 17 mln pacjentów (bez uwzględnienia e-skierowań wystawionych na szczepienie przeciw COVID-19). Od końca 2021 r. e-skierowania są wystawiane także na rehabilitację leczniczą.

  • W ciągu roku obowiązywania elektronicznego skierowania, wystawiono ich prawie 50 000 mln
  • Obecnie skierowania na 5 rodzajów świadczeń trzeba wystawiać w formie cyfrowej
  • Katalog ten zostanie rozszerzony w 2022 roku
  • Najwięcej elektronicznych e-skierowań wystawiono w województwie mazowieckim i śląskim

50 milionów eletronicznych skierowań

Zaletą e-skierowań jest to, że są one ważne do momentu realizacji świadczenia, dzięki czemu pacjent może zapisać się na wizytę lub badanie w dowolnym, dogodnym terminie. Dodatkowo otrzymując e-skierowanie, pacjent nie ma już obowiązku przynosić do placówki oryginału dokumentu, co w przypadku skierowań papierowych musiał zrobić w określonym terminie – 14 dni.

„Pierwszy rok e-skierowania pokazał, że zostało ono dobrze przyjęte przez pacjentów i lekarzy. Do końca 2021 roku wystawiono prawie 50 mln elektronicznych skierowań, bez uwzględnienia e-skierowań wystawionych na szczepienie przeciw COVID-19, dla ponad 17 mln pacjentów – mówi Jarosław Kieszek, dyrektor Centrum e- Zdrowia.

Najwięcej e-skierowań zostało wystawionych w województwie mazowieckim (8 mln), śląskim (ponad 6 mln) oraz pomorskim (blisko 4 mln). Najwięcej placówek je wystawiających znajduje się również w województwach mazowieckim i śląskim (odpowiednio 1,5 tys. i 1,7 tys.) oraz wielkopolskim (1,2 tys.).

Elektroniczne skierowanie wystawiło 104 tys. pracowników medycznych, a skorzystało z nich ponad 17 mln pacjentów. Największą grupę osób wystawiających e-skierowania stanowią pracownicy medyczni w wieku 50 – 69 lat. Wystawili oni także procentowo najwięcej elektronicznych skierowań (55%).

Więcej świadczeń na e-skierowanie w 2022 roku

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne są wystawiane w postaci elektronicznej. Taką formę muszą mieć też skierowania na finansowane przez NFZ badania:

  • echokardiograficzne płodu, 
  • endoskopowe przewodu pokarmowego,
  • rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej,
  • badania medycyny nuklearnej.

W grudniu 2021 roku katalog ten został rozszerzony o e-skierowania na rehabilitację leczniczą. Do 9 stycznia 2022 roku trwał okres przejściowy, w którym możliwe było wystawienie skierowania na rehabilitację na papierowym druku.