Pacjent może ocenić lekarza w IKP. Czy to “Big Brother”?


Pacjenci mogą w IKP anonimowo ocenić wizytę
Pacjenci mogą w IKP anonimowo ocenić wizytę

Czy wiesz, że teraz możesz ocenić lekarza, przychodnię, jakość usług medycznych w aplikacji na telefon mojeIKP? Podziel się opinią – Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia zachęcają pacjentów do korzystania z nowej funkcji, nie tłumacząc, do czego posłużą zebrane informacje.

Nowa wersja aplikacji Internetowego Konta Pacjenta – mojeIKP – wzbogaciła się o kilka nowych opcji w tym m.in. zamawianie leków na leki przyjmowane systematycznie, sprawdzanie ważności leków oraz łatwiejszy kontakt z przychodnią i lekarzem.

W zaktualizowanej aplikacji pojawiła się jeszcze jedna opcja.

– Możesz ocenić też lekarza, przychodnię i jakość usług medycznych poprzez ankietę badania jakości świadczeń medycznych, która do tej pory była dostępna tylko na Internetowym Koncie Pacjenta – czytamy w komunikacie Centrum e-Zdrowia. Chodzi o ankietę, którą pacjenci mogą wypełnić anonimowo, a w której oceniają m.in. pracę lekarzy i pracowników rejestracji.

Składa się ona z 5 pytań dotyczących:

 • łatwości zapisania się na wizytę
 • zaangażowania pracowników rejestracji
 • zaangażowania lekarza
 • jakości otrzymanej informacji
 • prawdopodobieństwa polecenia placówki w przyszłości.

Ocena wystawiana jest w skali od 1 do 10. Lista zdarzeń medycznych, które można ocenić jest długa. Znajdują się na niej takie usługi jak:

 • pobyt w szpitalu
 • leczenie jednego dnia (leczenie w szpitalu, które trwa do 24 h)
 • pobyt (trwający przynajmniej jedną noc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innej placówce dla osób wymagających całodobowej opieki i pomocy medycznej)
 • porada (konsultacja u lekarza, lekarza psychiatry lub dentysty w gabinecie lub przychodni)
 • porada patronażowa (pierwsza wizyta lekarza u noworodka i jego rodziców, w ich domu)
 • wizyta patronażowa (wizyta położnej lub pielęgniarki u niemowlęcia do 2 miesiąca życia)
 • wizyta (kiedy konsultacja przez lekarza, dentystę lub psychiatrę ma miejsce w domu pacjenta)
 • cykl leczenia (leczenie zaplanowane jako cały zestaw procedur medycznych wykonywanych w określonym czasie, może obejmować np. cykl leczenia u lekarza specjalisty)
 • badanie (laboratoryjne lub diagnostyczne)
 • sesja (cykl leczenia dotyczący zdrowia psychicznego i uzależnień)
 • osoba leczona (wszystkie zdarzenia medyczne, których Ci udzielono, a których nie da się zakwalifikować do wcześniej wymienionych kategorii)
 • wyjazd ratowniczy (pomoc udzielona przez zespół ratownictwa medycznego, z wyjątkiem ratowników górskich i wodnych)
 • akcja ratownicza (czynności ratunkowe wykonywane przez wodne pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie)
 • przewóz (transport pacjenta do placówki medycznej lub z placówki do domu)
 • hemodializa (hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja)
 • bilans zdrowia (profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wykonywane w określonym wieku lub w grupie wybranej ze względu na specyfikę rozwoju, których celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i zaplanowanie dalszych działań)
 • wyrób medyczny (to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny)
 • szczepienie (tylko finansowane ze środków publicznych)
 • badanie (test) przesiewowe (badanie lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych i podjęcie w porę odpowiedniego leczenia)
 • świadczenie profilaktyczne (obejmuje niewymienione wyżej badania profilaktyczne)
 • osoba objęta opieką koordynowaną (nowa, od października 2022 r., forma opieki nad pacjentem w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje poza zwykłymi świadczeniami POZ dodatkowo dostęp do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii, porady edukacyjne i dietetyczne)
 • osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć
 • segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (inaczej triaż, czyli podział pacjentów na grupy pod względem stanu zagrożenia zdrowia lub życia).

Niestety, nie do końca wiadomo do czego mają posłużyć zebrane opinie. Na ministerialnym portalu pacjent.gov.pl znajduje się jedynie krótkie uzasadnienie: Twoja opinia pomoże ustalić najczęstsze problemy, wskaże, jaki obszar wymaga poprawy.

Wśród placówek i pracowników medycznych pojawiły się obawy o to, do czego posłużą zebrane dane. Nie wiadomo też, jak miałyby one się przyczynić do poprawy jakości świadczeń. Zabrakło transparentnego wytłumaczenia celu i sposobu przetwarzania/wykorzystania danych.

Czytaj także: Wszystkie nowe funkcje w zaktualizowanej aplikacji mojeIKP