Pacjenci zgłoszą pomysły na e-zdrowie, MZ je rozpatrzy


Logo projektu “Pacjent w Centrum e-Zdrowia”

Centrum e-Zdrowia chce od 2023 roku zaangażować pacjentów w proces tworzenia nowych rozwiązań cyfrowych dla zdrowia. Na stronach CeZ pojawił się już projekt przedsięwzięcia. Do 30 listopada można zgłaszać do niego swoje pomysły i uwagi.

Pacjenci będą razem z CeZ projektować rozwiązania e-zdrowia

Planowany na I kwartał 2023 roku przez CeZ projekt „Pacjent w centrum e-zdrowia” skierowany jest do organizacji zrzeszających pacjentów. Celem jest zaangażowanie ich w proces planowania rozwoju e-zdrowia w Polsce i umożliwienie współtworzenie np. aplikacji mobilnych albo nowych funkcji w istniejących systemach jak IKP.

– Chcemy bardziej otworzyć się na inicjatywy organizacji pacjentów – mówi Paweł Kikosicki. Dyrektor Centrum e-Zdrowia przekonuje, że to element nowej polityki tworzenia aplikacji i systemów wspólnie z ich użytkownikami.

Pacjenci zgłaszają pomysł. Potem opinia, głosowanie i decyzja Ministra Zdrowia

Konsultacje społeczne 6-stronicowego projektu regulaminu „Pacjent w centrum e-zdrowia” rozpoczęły się 18 listopada i potrwają do 30 listopada. CeZ chce poznać opinie co do zaproponowanego procesu wyboru pomysłów do realizacji zgłoszonych w ramach Projektu. Konsultacjom społecznym poddano też formularz, za pośrednictwem którego organizacje pacjentów będą zgłaszać propozycje.

Projekt przewiduje m.in. weryfikację zgłaszanych pomysłów przez Zespół Opiniujący oraz publiczne głosowanie nad nowymi rozwiązaniami. Lista tych najpopularniejszych trafia następnie do Ministra Zdrowia, który podejmuje decyzje co do ich losów. Regulamin opisuje procedurę w ten sposób:

  • W trakcie konsultacji społecznych wskazane przez Zespół Opiniujący pomysły podlegają publicznemu głosowaniu w celu wyłonienia pomysłów najbardziej potrzebnych z punktu widzenia pacjentów.
  • Zespół Opiniujący przygotowuje Listę pomysłów obejmującą pomysły poddane konsultacjom społecznym, jak również pomysły nie wymagające konsultacji społecznych. Lista pomysłów zawiera opinię Zespołu Opiniującego i rekomendacje dla Ministra Zdrowia.
  • Minister Zdrowia po otrzymaniu od Zespołu Opiniującego Listy pomysłów decyduje, które pomysły mogą być skierowane do szczegółowej analizy i poddane dalszej ocenie w ramach obowiązującego w Ministerstwie Zdrowia procesu zgłaszania nowej inicjatywy.
  • Po decyzji Ministra Zdrowia na stronie www.cez.gov.pl/pacjent-w-centrum-e-zdrowia publikowana jest informacja o pomysłach wskazanych przez Ministra Zdrowia do dalszej analizy i oceny w ramach procesu zgłaszania nowej inicjatywy. Publikacja informacji o skierowaniu przez Ministra Zdrowia pomysłu do analizy i oceny w ramach procesu nowej inicjatywy nie gwarantuje, że pomysły z tej listy zostaną wdrożone do realizacji. Wybór projektów, które będą wdrażane do realizacji należy do Organizatora.

Dokumenty do pobrania

Projekt regulaminu w ramach projektu „Pacjent w centrum e-zdrowia” >

Formularz zgłaszania pomysłu w ramach projektu „Pacjent w centrum e-zdrowia” >

Tabela zgłaszania uwag/propozycji zmian do konsultowanych dokumentów >

Czytaj także: Lekarze mogą już sprawdzać dostępność leków w aptekach. Taką opcję oferuje tylko jeden system