Od 1 marca zmienia się sposób realizacji e-recept rocznych


Od 1 marca br. to system informatyczny wylicza ilość leku na tzw. recepcie rocznej.
Od 1 marca br. to platforma e-zdrowia P1 wylicza ilość leku na tzw. recepcie rocznej.

Od dnia 1 marca 2024 r. to System Informacji Medycznej (SIM) dostarczany przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) będzie obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wprowadzenie mechanizmu wpłynie na osoby wystawiające e-recepty i dokonujące ich realizacji.

Zmiana w e-receptach rocznych od 1 marca 2024 roku

Od 1 marca 2024 r. wchodzi w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że „7ab. Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny [red. System Informacji Medycznej (SIM) w ramach platformy P1], o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”

Recepty roczne są najczęściej wystawiane osobom chorym przewlekle.

Oto fragment ustawy, która reguluje nowy sposób wystawiania recepty rocznej:
7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej:
1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji “od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji “od dnia”,
2) pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania
– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

7aa. W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

Oprogramowanie gabinetowe musi zostać zaktualizowane

Wystawienie e-recepty w nowym schemacie wymaga aktualizacji oprogramowania gabinetowego, który uwzględnia nowy mechanizm wyliczania ilości produktu do wydania. Wymaga on, by osoba wystawiająca e-receptę precyzyjniej zapisała informacje o schematach dawkowania oraz wskazała okres stosowania.

W okresie przejściowym (tj. do 31 marca 2024 r.) można wystawiać e-recepty w dwóch schematach: dotychczasowym oraz nowym. Od 1 kwietnia 2024 r. planowane jest uruchomienie w SIM reguł odrzucających próby zapisu e-recepty wystawionej według dotychczasowego schematu dawkowania. Oznacza to również, że oprogramowanie gabinetowe powinno zostać dostosowane do nowych rozwiązań do 1 kwietnia 2024 r.

Jak wyglada realizacja e-recepty?

Osoba realizująca e-receptę może wykorzystać informacje udostępniane przez SIM w zakresie ilości produktu do wydania, ilości produktu dotychczas wydanego, ilości produktu możliwej obecnie do realizacji oraz dacie możliwej realizacji.

SIM wskaże ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego do wydania pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu. W przypadku e-recept wystawionych wg dotychczasowego schematu wyliczenia wykonuje osoba realizująca e-receptę zgodnie z zasadami wskazanymi w komunikacie Ministra Zdrowia.

Od 1 kwietnia 2024 r. planowane jest wdrożenie reguł blokujących możliwość wystawienia e-recepty w dotychczasowym schemacie.

Mechanizm automatycznego wyliczania ilości produktu przez System Informacji Medycznej (SIM) Centrum e-Zdrowia (CeZ) nie ma zastosowania dla leku recepturowego, produktu przeznaczonego do stosowania na okres nie przekraczający 120 dni, importu docelowego, e-recept farmaceutycznych oraz produktów o złożonej strukturze opakowań. W pierwszym okresie nie będzie również dokonywał ww. wyliczeń dla wyrobów medycznych oraz jednostek międzynarodowych. W tych sytuacjach można wystawienić e-receptę z użyciem schematu dawkowania na dotychczasowych zasadach.

KAMSOFT na bieżąco dostosowuje swoje systemy do nowych wymagań SIM

KAMSOFT, lider rozwiązań IT dla aptek, w specjalnym komunikacie poinformował o konsekwencjach uruchomienia nowego rozwiązania. System Informacji Medycznej Centrum e-Zdrowia powinien wyliczyć ilość produktu leczniczego możliwą do wydania pacjentowi w momencie pobrania e-recepty z SIM – wchodzące od 1 marca przepisy przenoszą w znacznym stopniu odpowiedzialność za dokładność obliczeń na SIM.

Użycie nowej funkcji spowoduje pobranie wraz z dokumentem e-Recepty dodatkowych informacji o stanie realizacji recepty, w tym informacji o możliwej do wydania ilości leku pacjentowi, o ile SIM taką informację udostępni.

Przez cały marzec 2024 e-recepty wystawiane przez lekarzy niezgodnie z nowymi zasadami będą akceptowane przez SIM w trybie „z ostrzeżeniem”. Efektem, z perspektywy farmaceutów, będzie brak informacji przewidzianej w art. 96a, ust. 7ab Prawa Farmaceutycznego.

Firma jednocześnie poinformowała, że na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane w SIM i wprowadza aktualizacje do swojego systemu informatycznego. Nowe rozwiązanie udostępnione przez CeZ dopiero stabilizuje się i w okresie przejściowym do końca marca mogą wystąpić problemy z odczytaniem e-recepty w nowej wersji.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Portal eZdrowie

Czytaj także: Bądź na bieżąco z e-zdrowiem. Pobierz nowe wydanie czasopisma OSOZ Polska