Nowy raport: już 19 robotów chirurgicznych da Vinci w Polsce


Raport na temat robotyki chirurgicznej 2022
Raport na temat robotyki chirurgicznej 2022

Raport „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2022” Polskiej Federacji Szpitali i Upper Finance obrazuje szybki rozwój rynku, światowe trendy i dostępne technologie.

Liczba robotów chrirurgicznych da Vinci (źródło: Upper Finance, wrzesień 2022)
Liczba robotów chrirurgicznych da Vinci (źródło: Upper Finance, wrzesień 2022)

W Polsce działa 19 autoryzowanych robotów chirurgicznych da Vinci, na całym świecie zainstalowano dotychczas 7 135 tego typu urządzeń. Funkcjonują one w 69 krajach, a z ich użyciem wykonano ponad 10 mln operacji. W 2021 r. było to jedynie 1,5 mln operacji.

Według szacunków Intuitive Surgical, systemy da Vinci mogą znaleźć zastosowanie w około 30% z 20 mln rokrocznie wykonywanych na całym świecie zaawansowanych procedur chirurgicznych. Zatem obecna skala wykorzystania to zaledwie 20% globalnego potencjału zabiegów.

W Polsce liczba zabiegów chirurgicznych wykonanych w asyście da Vinci rośnie jeszcze bardziej intensywnie. Szacowane tempo wzrostu liczby zabiegów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wynosi 48%. Największą dynamikę wykazuje chirurgia ogólna – 54%, następnie ginekologia – 49% i urologia – 46%.

Liczba pacjentów przypadających na jeden aparat da Vinci (źródło: Upper Finance na podstawie danych Intuitive Surgical, wrzesień 2022)
Liczba pacjentów przypadających na jeden aparat da Vinci (źródło: Upper Finance na podstawie danych Intuitive Surgical, wrzesień 2022)

Główną barierą w rozwoju rynku globalnego pozostają wysokie koszty instalacji systemów robotycznych, ograniczenia w systemach refundacyjnych oraz ograniczony dostęp do wykwalifikowanego personelu.

Pandemia COVID-19 nie pozostała bez wpływu na tempo rozwoju rynku chirurgii robotycznej. W całym okresie trwania pandemii występują znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami, a wszystko to związane jest z fazami rozwoju pandemii. Niezależnie jednak od ograniczeń wynikających z pandemii rynek ten zanotował wzrosty. Dominującą pozycję rynku posiada Intuitive Surgical, którego szacunkowy udział w rynku w 2020 r. to blisko 80%.

Według autorów raportu, popularyzacji robotyki chirurgicznej będzie sprzyjać:

  • rosnąca skala występowania chorób przewlekłych, w tym chorób onkologicznych,
  • rosnące obciążenie systemów opieki zdrowotnej związane m.in. ze starzeniem się społeczeństw, motywujące do stosowania technologii skracających czas hospitalizacji i rekonwalescencji,
  • poprawa polityki refundacji oraz inicjatywy publiczne i finansowanie rozwoju zaawansowanych technologicznie produktów,
  • zwiększanie inwestycji w badania i rozwój, umożliwiające szersze zastosowanie robotów w terapiach,
  • wzrost oczekiwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu medycznego, w szczególności lekarzy, włączenie chirurgii robotycznej do programów kształcenia lekarzy,
  • rosnące zapotrzebowanie na automatyzację opieki zdrowotnej,
  • szereg zalet chirurgii robotycznej (takich jak małoinwazyjność, precyzja zabiegu, mniejsze powikłania pooperacyjne u pacjentów, a także mniejsze ryzyko infekcji i utraty krwi, czy krótszy czas rekonwalescencji),
  • dodatkowe wartości chirurgii robotycznej w czasie pandemii COVID-19.

W kwietniu 2022 r. świadczenia w zakresie radykalnej prostatektomii z wykorzystaniem robota zyskały dedykowane finansowanie ze środków NFZ. To istotny czynnik pozytywnie stymulujący rozwój rynku. Biorąc pod uwagę stopień rozwoju rynku, sposób finansowania oraz warunki makroekonomiczne, możemy spodziewać się w sumie 70 instalacji do końca roku 2027.

Aby pobrać pełny raport kliknij TUTAJ albo na okładkę poniżej.

Raport na temat rynku robotyki chirurgicznej w Polsce 2022
Raport na temat rynku robotyki chirurgicznej w Polsce 2022

Czytaj także: Future Health Index 2022. Jak wypadła Polska?