NIL i CeZ zapraszają lekarzy na hackathon UserKon


UserKon organizują wspólnie CeZ i NIL
UserKon organizują wspólnie CeZ i NIL

UserKon to spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Organizatorem jest zespół ds. e-zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Centrum e-Zdrowia.

Pierwsze wydarzenie zaplanowano na 25 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w formule hybrydowej: online oraz w siedzibie NIL przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

– Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i pomysłów rozwiązań na upraktycznienie współpracy między dostawcami a użytkownikami ww. systemów, w tym wskazanie, które z nich wymagają uaktualnienia, aby realnie odpowiadały teraźniejszym i przyszłym potrzebom polskich lekarzy i lekarzy dentystów – mówi przewodniczący Zespołu ds. e-zdrowia NIL Michał Gontkiewicz.

W spotkaniu mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści na co dzień korzystający z narzędzi e-zdrowia jak: System Informacji Medycznej (SIM), System Monitorowania Kształcenia (SMK), Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) itp.

Będą to pierwsze konsultacje z planowanego cyklu, które skupią się wokół SMK oraz RPWDL, z udziałem kierowników projektów oraz analityków. W programie styczniowego spotkania zaplanowana m.in. prezentację zmianach rozwojowych.

W dyskusji ma zostać także poruszona propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wprowadzenia Patient Summary, czyli dokumentu medycznego zawierającego podstawowe dane zdrowotne pacjenta, do którego w sytuacjach zagrożenia życia mieliby mieć dostęp medycy krajów UE (niezależnie z jakiego kraju pochodzi pacjent).

Rejestracja na spotkanie:

WEBINAR: Zarejestruj się na bezpłatne szkolenie na temat wykorzystania systemów IT w opiece koordynowanej