MZ sfinansuje wydatki na cyberbezpieczeństwo w 2023


Ministerstwo Zdrowia przedłuża program wsparcia dla placówek podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Zdrowia przedłuża program wsparcia dla placówek podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa

Minister Zdrowia wydłużył do 31 października 2023 r. okres finansowania wydatków placówek medycznych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ze wsparcia mogą skorzystać szpitale, które prowadzą leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, lecznictwo uzdrowiskowe oraz  opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

O dofinansowanie mogą też ubiegać się placówki, które  mają umowę na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, ale nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, lub mają umowę na realizację pilotażu w centrach zdrowia psychicznego.

Wysokość wsparcia zależy od wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Minister Zdrowia uzależnił złożenie wniosku o dofinansowanie od poziomu dojrzałości teleinformatycznej.

Placówki mogą otrzymać wsparcie w 2023 r. na zakup lub rozwój systemu:

  • kopii zapasowych,
  • systemów Firewall,
  • poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa,
  • systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje wydatki pod warunkiem przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa, które potwierdzą spełnienie kryteriów.

Czytaj także: Prezes UODO zatwierdził kodeks RODO dla placówek zdrowia!