MZ przedłuża nabór do pilotażu teleopieki SmartDoktor


Program smartDoktor obejmie monitoringiem 1200 dzieci
Program smartDoktor obejmie monitoringiem 1200 dzieci (zdjęcie: MZ)

Do 31 maja br. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło nabór placówek POZ oraz AOS do pilotażowego programu w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Jak się zgłosić?

Pilotaż obejmie 1200 pacjentów którzy nie ukończyli 18 roku życia z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności, w tym w po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Pilotaż programu SmartDoktor realizowanego w ramach programu Domowej Opieki Medycznej potrwa nie dłużej niż do 30.11.2023 r.

Polega ona na monitorowaniu stanu pacjenta w zakresie m.in. badania obrazowego ucha, osłuchiwania płuc i serca, badania obrazowego gardła, badania obrazowego skóry i całego ciała. Chodzi o dzieci, któe kontynuują leczenie w poradni gruźlicy i chorób płuc, otolaryngologii dziecięcej, alergologii dla dzieci oraz immunologii.

Uczestnicy pilotażu otrzymają środki m.in. na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych, które pozwolą zdalnie wykryć pierwsze objawy przeziębienia, grypy oraz innych infekcji wirusowych i bakteryjnych dróg oddechowych, ucha środkowego, czy skóry. Za przygotowanie pojedynczego raportu pacjenta w programie placówka otrzyma 150 zł.

Warunkiem zgłoszenia się do programu jest:

  • posiadanie zawartej umowy z NFZ w zakresie udzielania świadczeń dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie gruźlicy i choroby płuc, otolaryngologii dziecięcej, alergologii dla dzieci, immunologii;
  • złożenie wniosku na zakup urządzeń, jednak nie później niż do 31 maja br., za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI).

Z udziału w programie wyłączeni są świadczeniodawcy:

  • z którymi zostały zawarte umowy na realizację programów pilotażowych w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
  • wnioskodawcy, których wnioski zostały już ocenione pozytywnie oraz rekomendowane do zawarcia umowy w ramach programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Pytania o nabór placówek do programu należy kierować na adres: Smartdoktor@mz.gov.pl.

Czytaj więcej: Szczegóły pilotażu SmartDoktor