Minister Zdrowia zmienia pełnomocnika ds. informatyzacji


Rolą pełnomocnika MZ ds. informatyzacji jest koordnacja zadań związanych z e-zdrowiem
Rolą pełnomocnika MZ ds. informatyzacji jest koordnacja zadań związanych z e-zdrowiem

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał nowego pełnomocnika do spraw informatyzacji. Funkcję tę przejmuje Piotr Węcławik, dotychczasowy dyrektor Departamentu Innowacji w resorcie zdrowia.

Piotr Węcławik to prawnik, finansista oraz absolwent MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. W obszarze jego dotychczasowej działalności jest transformacja cyfrowa w obszarze zdrowia oraz projekty telemedycyny.

Pełnomocnik ds. informatyzacji koordynuje zadania z zakresu e-zdrowia, współpracując z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez MZ, w tym Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia. Poprzednio to stanowisko piastowały Anna Goławska oraz Agnieszka Kister.

Zgodnie z zarządzeniem MZ, do jego zadań należy:

  1. inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia;
  2. inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia;
  3. reprezentowanie Ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Czytaj także: Pany nowego Dyrektora Centrum e-Zdrowia na 2022 rok >