MZ planuje pilotaż plastrów EKG. Obejmie min. 600 osób


Mały plaster EKG pozwala na ciągły monitoring pracy serca
Mały plaster EKG pozwala na ciągły monitoring pracy serca (zdjęcie: Mawi Cardio Patch)

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG. Obejmie on co najmniej 600 pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Budżet projektu to 3,5 mln zł, a za pojedynczą usługę w ramach pilotażu świadczeniodawca otrzyma 350 zł brutto.

Celem programu jest ocena przydatności wykorzystania plastrów EKG do monitorowania w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta – uzasadnia resort zdrowia. Plaster ma umożliwić szybkie wykrywanie groźnych dla życia chorób i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plaster EKG to bezprzewodowe urządzenie medyczne złożone z wielorazowego rejestratora EKG oraz jednorazowej bezkablowej elektrody do rejestracji EKG. Można go nakleić samodzielnie na skórę, nie wymaga instalacji przewodów, a wyniki – jak wskazuje nazwa – przesyłane są zdalnie. W przypadku projektu MZ, pomiary trafią na platformę Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Szczegóły pilotażu

Do programu pilotażowego mogli przystąpić świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie kardiologicznej porady specjalistycznej. Lekarz może zlecić 3 badania z pomocą plastrów w okresie do maksymalnie 3 miesiący lub do czasu, kiedy zostaną wykryte objawy świadczące o rozwoju takich chorób jak niedokrwienie mięśnia serca, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu, zaburzenia elektrolitowe, zapalenie mięśnia sercowego, cechy tamponad, zapalenie osierdzia, poszerzenie odcinka QT, utrata resynchronizacji CRT.

Do programy kwalifikują się osoby, które:

  • zgłaszają objawy mogące świadczyć o zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego, tj. pojawiające się duszności, upośledzenie tolerancji wysiłku, uczucie niemiarowości pracy serca, bóle w klatce piersiowej, omdlenia, zawroty głowy lub;
  • przyjmujące leki wpływające na przewodzenie przedsionkowo-komorowe lub zwiększające ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie torsade de pointes wskutek wydłużenia odstępu QT lub;
  • przebyły zabieg implantacji stymulatora serca, kardiowertera defibrylatora, stentu wieńcowego lub przezskórnej implantacji zastawki aortalnej lub ablacji arytmii przedsionkowej lub komorowej.

Pilotaż będzie finasowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Łączny budżet to 3,5 mln zł (zakup plastrów, umowy ze świadczeniodawcami, rozbudowa platformy DOM).

Do refundacji usług w ramach pilotażu wprowadzona zostanie nowa jednostka rozliczeniowa o wartości 350 zł brutto. Obejmuje ona zapoznanie się z wynikami badania EKG, sporządzenie opisu badania oraz zamieszczenie go na platformie DOM, wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiety dotyczącej udzielonych świadczeń.

Ocena skuteczności programu oceniona zostanie na podstawie ankiet wypełnianych przez placówki realizujące świadczenia i pacjentów.

Czytaj także: Testujemy aplikację mobilną dla pacjentów VisiMed