MZ dofinansuje zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji


Dofinansowanie obejmuje roboty do rehabilitacji i egzoszkielety.
Dofinansowanie obejmuje roboty do rehabilitacji i egzoszkielety (zdjęcie w tle: HAND OF HOPE)

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na doposażenie pomiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. Łączna kwota dofinansowania to 195 mln zł.

O jakie urządzenia chodzi?

Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Medycznego i obejmuje zakup przynajmniej jednego urządzenia przeznaczonego do świadczenia usług opieki zdrowotnej finansowanych na mocy umowy z NFZ.

Urządzenia objęte dofinansowaniem:

 • Roboty rehabilitacyjne:
  − Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych.
  − Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn górnych.
  − Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała.
  − Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych.
 • Egzoszkielety aktywne:
  − Egzoszkielety dla dorosłych.
  − Egzoszkielety dla dzieci.

Jakie placówki mogą się ubiegać o środki?

Konkurs kierowany jest do placówek, które spełniają następujące warunki:

 • udzielanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z NFZ z zakresu rehabilitacji leczniczej, przynajmniej jednym produktem rozliczeniowym wskazanym w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do kryteriów
 • udzielanie i rozliczenie w 2022 r. co najmniej 200 świadczeń opieki zdrowotnej w zakresu rehabilitacji leczniczej rozliczanych produktami rozliczeniowymi wskazanymi w załączniku nr 1 do kryteriów
 • posiadanie umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zakresie rehabilitacji leczniczej;
 • złożenie oświadczenia dotyczącego wykorzystania sprzętu na cele udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ z wykorzystaniem produktów rozliczeniowych wskazanych w załączniku nr 1 do kryteriów.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych na stronie internetowej: https://e-inwestycje.mz.gov.pl.

Termin składania wniosków upływa 02.10.2023 r.

Wysokość dotacji

Podmiot, który otrzyma finansowanie, zobowiązany jest do uruchomienia zakupionych urządzeń robotycznych nie później niż do 29 kwietnia 2024 r. Łączny budżet dofinansowania wynosi 195 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wniosku o dofinansowanie wynosi 100%.

Wysokość dofinansowania na placówkę zależy od liczby udzielonych i rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza rozliczanych produktami rozliczeniowymi wskazanymi w załączniku regulaminu konkursu:

 • co najmniej 720 świadczeń – do 1 800 000,00 zł.
 • od 380 do 719 świadczeń – do 1 000 000,00 zł.
 • od 200 do 379 świadczeń – do 500 000,00 zł.

Czytaj także: Konkurs na Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej. Do kogo trafi 500 mln zł?