MEiN powołało Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej


Centrum ma wspierać integrację zespołów badawczych pracujących m.in. nad rozwiązaniami AI dla medycyny.
Centrum ma wspierać integrację zespołów badawczych pracujących m.in. nad rozwiązaniami AI dla medycyny.

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) utworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej (CIdMC). Nowa jednostka w strukturze Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) ma m.in. rozwijać technologie cyfrowe dla ochrony zdrowia oraz integrować środowiska badawcze.

Punkt ciężkości: rozwój sztucznej inteligencji

– W ramach naszych prac badawczo-rozwojowych stawiamy na rozwój medycyny cyfrowej i zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dążeniu do poprawy jakości i efektywności opieki zdrowotnej – mówi dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Ośrodek będzie działał w bliskiej współpracy z partnerami, w tym z renomowanymi instytucjami akademickimi i medycznymi, wiodącymi ośrodkami badawczymi, firmami technologicznymi oraz organizacjami branżowymi i rządowymi. Jak podkreśla dr Sobecki, wizją centrum jest wsparcie transformacji cyfrowej ochrony zdrowia w Polsce.

Centrum powstało we współpracy z Agencją Badań Medycznych (ABM).

https://opi.org.pl/cimc/
Struktura Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej (źródło: https://opi.org.pl/cimc).

AI w diagnozie raka prostaty

Pierwszym realizowanym przedsięwzięciem jest budowa platformy cyfrowej opartej na narzędziach sztucznej inteligencji do diagnozy raka prostaty. Projekt “Radiologia wzmacniana AI wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty” (AI4AR) jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w kwocie 7 347 082,50 zł. W części medycznej projektu ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego będą wspierać lekarze z Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Prace badawcze mają na celu stworzenie nowoczesnego narzędzia do analizy wyników badań, które usprwni komunikację między radiologami a klinicystami. Efektem będzie także stworzenie referencyjnej bazy danych obrazowych mpMRI prostaty, obejmującej szeroki zakres pełni przypisanych przypadków wraz z kompletną dokumentacją medyczną.

Centrum szuka zespołów badawczych

Aby rozpocząć współpracę z Centrum, zespół badawczy musi najpierw wysłać formularz zgłoszenia oraz przygotować 15-minutową prezentację przedstawiając profil badawczy zespołu i jego dokonania. W przypadku pozytywnej opinii, zawierane jest porozumienie współpracy. Swoje projekty mogą zgłaszać zespoły badawcze i eksperci pracujący dla:

  • instytucji medycznych i akademickich
  • firm technologicznych
  • organizacji non-profit
  • instytucji rządowych
  • agencji regulacyjnych
  • organizacji branżowych i innych zainteresowanych rozwojem medycyny.

Zakwalifikowane zespoły badawcze zyskają dostęp do aktualnej wiedzy, szkoleń i doradztwa. Łatwiej będą mogły tworzyć konsorcja, partnerstwa badawcze i ubiegać się o fundusze. 

Czytaj także: Dr Tomasz Zieliński odznaczony tytułem “Przyjaciela e-Zdrowia”