Medycy polubili smartfon w pracy


Lekarze coraz częściej stosują urządzenia mobilne w swojej pracy (źródło: freepik)
Lekarze coraz częściej stosują urządzenia mobilne w swojej pracy (źródło: freepik)

IQVIA na zlecenie Samsung zapytała lekarzy pierwszego kontaktu w jaki sposób korzystają w codziennej pracy ze smartfonów i tabletów. Wyniki badań wskazują, że niezależnie od swojego wieku, polscy lekarze w urządzeniach mobilnych dostrzegają potencjał zarówno na usprawnienie opieki nad pacjentami, jak i szasnę na własną większą elastyczność zawodową. Również po ustaniu pandemii.

  • 96% lekarzy uznało smartfony i tablety za narzędzia przydatne w ich codziennej pracy.
  • 93% ankietowanych lekarzy używa smartfonu i tabletu do wyszukiwania aktualnie potrzebnych informacji, a 83% – podczas szukania zamienników i dawkowania leków
  • 9 na 10 badanych uznało, że telemedycyna jest dobrą formą komunikacji z pacjentami
  • Według 66%, monitorowanie stanu zdrowia przy pomocy urządzeń mobilnych zwiększa zaangażowanie pacjentów
  • 2/3 specjalistów poleca swoim pacjentom ogólnodostępne aplikacje mobilne

Polskim lekarzom po drodze ze smartfonem

Niemal jednogłośnie ankietowani lekarze wszystkich grup wiekowych uznali, że technologie mobilne mogą i powinny znaleźć szersze zastosowanie w branży medycznej. 96% lekarzy biorących udział w badaniu uznało smartfony i tablety za narzędzia przydatne w ich codziennej pracy. Aż dwie trzecie deklaruje przy tym, że komputer i papierowe formularze wolałoby w pracy zastąpić tabletem bądź smartfonem. Jako powód, 9 na 10 lekarzy wskazało większą elastyczność, jaką zapewnia im technologia mobilna, a także lepszą efektywność wykonywanej pracy. Na jednego specjalistę biorącego udział w badaniu przypadają średnio ponad 2 urządzenia mobilne. Połowa lekarzy preferuje korzystanie ze smartfonu, a jedna trzecia woli tablet. Swoją biegłość w zakresie ich obsługi trzy czwarte respondentów określa jako zaawansowaną.

Do czego lekarze wykorzystują technologie mobilne?

93% przebadanych lekarzy używa smartfonu i tabletu do wyszukiwania aktualnie potrzebnych informacji, a także sprawdzania klasyfikacji chorób (65%), zamienników i dawkowaniu leków (83%) oraz przysługujących pacjentom refundacji (78%). Lekarze na bieżąco śledzą też za pośrednictwem urządzeń mobilnych informacje o nowych farmakoterapiach i możliwościach leczenia (67%), a także sprawdzają służbową pocztę i konsultują się z innymi lekarzami. Smartfon służy im również do tego, by mogli być dostępni w nagłych wypadkach.

Lekarze: mHealth to przyszłość medycyny. Także po ustaniu pandemii

Kryzys sanitarno-epidemiologiczny w światowej branży medycznej przyspieszył rozwój rozwiązań z grupy mHealth. Również w polskich przychodniach publicznych, gdzie w czasie pandemii teleporady stanowiły ponad 66% wszystkich udzielanych porad dla jednej trzeciej lekarzy. Blisko 9 na 10 z nich uznało, że telemedycyna jest dobrą formą komunikacji z pacjentami niewymagającymi badania fizykalnego i będzie nim także po ustaniu pandemii.

Z badania wynika, że już teraz dwie trzecie specjalistów woli polecać swoim pacjentom ogólnodostępne aplikacje mobilne monitorujące stan zdrowia, pozwalające kontrolować np. codzienny poziom cukru, poziom ciśnienia, tętna niż tradycyjne dzienniczki w formie papierowej.

Bez względu na wiek i biegłość w obsłudze technologii, od systemów mHealth lekarze oczekują przede wszystkim intuicyjności i łatwości obsługi, niezawodności działania oraz kompatybilności z innymi aplikacjami, a także m.in. wsparcie ze strony dostawcy i możliwość kontaktu z call center. Natomiast ich obawy najczęściej dotyczą bezpieczeństwo danych poufnych (43%) i wiarygodność informacji podawanych w aplikacji przez pacjentów (46%).

E-medycyna nadzieją na poprawę warunków leczenia – dla lekarzy, jak i pacjentów

Jak wynika z badania, rozwiązania typu mHealth to zdaniem lekarzy, nadzieja zarówno na polepszenie własnej sytuacji zawodowej, jak i na zapewnienie szybszej i bardziej kompleksowej opieki pacjentom. Najczęściej wskazywaną zaletą, przekonującą ankietowanych do mHealth okazała się możliwości zdalnej pracy w określonych dniach i z różnych miejsc. Na argument związany z dogodnością rozwiązań mobilnych dla nich samych jako kluczowy wskazało aż 41% lekarzy. Przy tym, zdaniem blisko 9 na 10 z nich, możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca pozytywnie wpłynęłaby też na ich efektywność.

Telemedycyna i mHealth to według lekarzy również szansa dla samych podopiecznych. Przede wszystkim na lepszy dostęp do bardziej kompleksowej opieki. 66% przebadanych lekarzy przyznało, że monitorowanie stanu zdrowia przy pomocy urządzeń mobilnych może zwiększać zaangażowanie pacjentów w proces leczenia. Innymi wskazywanymi zaletami telemedycyny były skrócenie kolejek do lekarzy i zoptymalizowanie czasu porady, dzięki dostępności zgromadzonych w aplikacji danych czy utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentami. „mHealth przekłada się na ułatwienie kontaktu z pacjentem, jego częstotliwość i większą kontrolę m.in. nad przyjmowaniem zaleconych leków, ale także kompleksowość opieki” – tłumaczy jeden z respondentów badania IQVIA dla Samsung.

Źródło: Samsung Polska